Webbanmälan

Löpledare

Löpledare:

utbildar ledare som kan leda grupper där deltagarna vill löpträna för att komma igång, hålla sig i form och professionalisera sin löpträning. Dessa kommer även fortsättningsvis att genomföras lokalt ute i landet och initiativ kan tas både från lokalt utbildningscentrum och från Svensk Friidrotts kansli.

En kurs för dig som är verksam som ledare i en löpargrupp eller för dig som själv är löpare och vill lära dig mer om löpning.

Vill ni utveckla er löparverksamhet i föreningen och behöver mer kunskap? Funderar ni på att starta löpargrupper från 16 år och äldre? Vill du lära dig mer om hur du lägger upp en bra plan för löpträning?

 

Med löpträningsutbildningen vill vi ge föreningarna mer kunskap och redskap för att starta eller utveckla löpargrupper för att ta tillvara på det stora löparintresse som finns. Målgruppen för utbildningen är alla som vill lära sig mer om löpning! Dels tränare för motionsgrupper i föreningarna, löpare som vill ta steget att bli tränare och motionärer som vill lära sig mer om löpning.

 

Utbildningen är både praktisk och teoretisk i två steg som vardera omfattar en helgkurs. Du får bland annat lära dig mer om träningslära, träningsplanering, olika former av löpträning, löpteknik, skadeprevention för löpare och ledarskap.

Information

    • 2017-12-16 00:00 - 2017-12-17 00:00
  • 1800 kr
  • Kostnad Kursavgiften är 1800: -/person. Avgiften faktureras respektive förening efter genomförd utbildning. I priset ingår kurslitteratur som fås på plats samt mat och fika. Subvention: Bidragets storlek är 1200kr per godkänd kursdeltagare. Boende I priset ingår logi, måltider, kurslitteratur och fika.

Information

    • 2017-12-16 00:00 - 2017-12-17 00:00
  • 1800 kr
  • Kostnad Kursavgiften är 1800: -/person. Avgiften faktureras respektive förening efter genomförd utbildning. I priset ingår kurslitteratur som fås på plats samt mat och fika. Subvention: Bidragets storlek är 1200kr per godkänd kursdeltagare. Boende I priset ingår logi, måltider, kurslitteratur och fika.