Webbanmälan

Barntränarutbildning i Stockholm-Järfälla

Tid

Söndagen den 6 maj 2018 klockan 09:00-17:00 samt lördagen den 19 maj 2018 kl 09:00-17:00 

Plats

Granskog, Järfälla.

Deltagare

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är eller vill bli tränare i föreningen och som arbetar med fysisk, teknisk och mental träning för barn och andra nybörjare. Antalet deltagare är maximerat till 20 stycken.

Innehåll

Utbildningen kommer att innehålla orienteringsteknik med fokus på grön till gul nivå, orienteringsteknisk inlärning, ledarskap, kommunikation, barns utveckling, fysisk och mental träning samt "Idrotten vill". Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela utbildningen.

Kurslitteratur

Boken Orientera för att ha kul – att träna upp till 13 år. Boken ingår i kursavgiften.

Referensmaterial

Boken Full koll 1 – från grön till gul. Boken går att beställa på http://www.sisuidrottsbocker.se/Full-koll.aspx

Kursledare

Kursledare ur Svenska Orienteringsförbundets tränarakademi - Maria von Schmalensée, lärare vid OL-gymnasiet Fredrika Bremer i Haninge samt ledare och aktiv i Attunda OK

Kursavgift

Kursavgiften är 1 800 kronor per deltagare. I avgiften ingår kost, kursledning, kurslitteratur samt eventuell dokumentation. Resor till och från utbildningen bekostas av deltagarna själva. Kursavgiften faktureras i efterhand.  

Behov av specialkost
Anmäl eventuella behov av specialkost i samband med anmälan.

Anmälan

Senast den 2 april för delltagare från Järfälla OK och den 22 april för övriga. En bekräftelse med mer detaljerat program skickas ut senast en vecka före utbildningen.

Upplysningar

Har du frågor angående utbildningen så kontakta Per Forsberg på 08-627 40 50 eller per.forsberg@stockholmsidrotten.se

Faktaruta

 • 2018-04-22
  • 2018-05-06 09:00 - 17:00
  • 2018-05-19 09:00 - 17:00
 • Maria von Schmalensée
 • Granskog
 • 1800 kr
 • I kurspriset ingår kost.
 • Inga
 • Anmälan är bindande efter anmälningsstopp.
 • 17 av 20