Webbanmälan

Löpledarutbildning Göteborg

Vill ni utveckla er löparverksamhet i föreningen och behöver mer kunskap? Funderar ni på att starta löpargrupper från 16 år och äldre? Vill du lära dig mer om hur du planerar inför en löpträning på bästa sätt?


Löpledarutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i bl.a. träningsplanering och upplägg, träningslära, löparskador, löpningens olika träningsformer i teori och praktik. Utbildningen ger möjlighet till certifiering.  


Faktaruta

  • 2018-04-18
    • 2018-04-28 00:00 - 2018-04-29 00:00
  • Friidrottens Hus Göteborg
  • 1950 kr
  • I priset ingår kurslitteratur, två dagars utbildning, måltider och fika. Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 750 kr. UC Väst söker Idrottslyfts-bidraget på 1200kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter kursens slut fakturerar UC Väst den totala deltagar-avgiften inklusive idrottslyftsbidraget 1950 kr. Subventionen är förbehållen de deltagare som i sin roll som tränare/ledare har aktiva friidrottare i åldern 16 år och äldre och i en registrerad friidrottsförening. För övriga deltagare är kostnaden 2300kr som faktureras och betalas innan kursen. Subventioneras inte med idrottslyftet.
  • 27 av 28