Webbanmälan

Fortbildning Ridlärare och Tränare

Godkänd fortbildning för Ridlärare Level 1-3 samt Tränare B och C. Kursen är ett samarrangemang mellan Norrbotten och Västerbottens Ridsportförbund.

Kursplats: Skellefteå Ridklubb.

Datum: Måndagen den 13 augusti. Tider preliminärt kl 9-17.

Kursavgift: 1.000 kr/deltagare. Ange i anmälan om du önskar delta som markdeltagare eller ryttare. Beskriv även den häst du vill delta med (utbildningsnivå, ålder). Uttagning av ekipage görs av anordnaren eftersom hästar behövs på olika utbildningsnivå. 

Avgiften betalas in till Västerbottens RFs bankgiro 5425-6755. Vill du att avgiften skall faktureras - kontakta Gun på Västerbottens RFs kansli. Faktureringsavgift tillkommer.

Innehåll: Teori: Hästens välfärd - hur vi som ridlärare/tränare förmedlar förståelsen för hästen. Demonstration under de praktiska lektionerna: Inspiration och rörelsernas uppbyggnad Lätt-Svår klass. Pedagogik och metodik.

Övrigt: Önskas uppstallning, kontakta asso@skerid.se
Ann-Margrete kommer att vara i Skellefteå även den 12 augusti och då finns det möjlighet till egen färdighetsträning. Kontakta asso@skerid.se vid intresse.

Frågor? Kontakta Carina cas.birca@telia.com eller 070-658 27 19

SISTA ANMÄLNINGSDAG 12 juli! Observera att anmälan är bindande! Vid utebliven deltagare debiteras avgiften om inte platsen kan fyllas av annan behörig deltagare.

VÄLKOMNA önskar Norrbottens och Västerbottens Ridsportförbund


Information

 • 2018-07-12
  • 2018-08-13 09:00 - 17:00
 • Skellefteå Ridklubb
 • Ann Margrethe Andersson
 • Ingår ej
 • Fm och em fika ingår. Lunch ingår ej - gruppen beställer gemensamt lunch, betalas kontant på plats
 • 1000 kr
 • Anmälan är bindande. Vid utebliven (oavsett orsak) deltagare debiteras deltagaravgiften om ej behörig reserv kan sättas in.
 • Ridlärare Level 1-3 samt Tränare B och C

Information

 • 2018-07-12
  • 2018-08-13 09:00 - 17:00
 • Skellefteå Ridklubb
 • Ann Margrethe Andersson
 • Ingår ej
 • Fm och em fika ingår. Lunch ingår ej - gruppen beställer gemensamt lunch, betalas kontant på plats
 • 1000 kr
 • Anmälan är bindande. Vid utebliven (oavsett orsak) deltagare debiteras deltagaravgiften om ej behörig reserv kan sättas in.
 • Ridlärare Level 1-3 samt Tränare B och C