Webbanmälan

Tränarutbildning steg 1 (Stockholm)

Tränarutbildning steg 1 motsvarar tidigare gruppinstruktörskursen.

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik med innehåll enligt nedan.

Tränarskap

Träningslära

Metodik

Ledarskap

Grupputveckling

Instruktörens roll

Idrottsrörelsen

Nödvärn, Kampsportslagen

Skador och säkerhet

Rörelseanalys

Konditionsträning

Styrketräning

Idrottspsykologi

Rörlighet

Kost

Motorinlärning

Instruktörens kroppsspråk

Feedback

Visa Pröva Instruera Öva

Hel- och delmetod

Träningslära i praktiken

Deltagarna ska efter genomgången kurs;

Tränarskap
Känna till de fyra vanliga ledarskapsstilarna
Ha kunskap om gruppers utveckling enligt FIRO-modellen
Ha kunskap om de olika krav och förväntningar som ställs på en gruppinstruktör
Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen
Ha kunskap om effektiv coaching enligt VBC-modellen

Kunna informera medlemmarna i en förening om nödvärnsrätten och kampsportslagen
Kunna se och begränsa riskmomenten under en träning
Kunna ta hand om akuta mjukdelsskador och stukningar
Kunna göra en terminsplanering för en träningsgrupp utifrån planeringshjulet

Träningslära
Förstå grundläggande principer bakom enklare rörelseanalyser
Förstå grundläggande principer bakom konditions- och styrketräning
Ha kunskap om hur psykologiska faktorer påverkar prestationen
Ha kunskap om hur kosten påverkar prestationen
Ha kunskap om olika metoder för konditionsträning
Ha kunskap om olika metoder för styrketräning
Ha kunskap om olika metoder för rörlighetsträning

Metodik
Ha kunskap om motorinlärning i praktiken
Kunna ge feedback enligt trestegsprincipen
Förstå hur instruktörens framträdande och kroppshållning påverkar gruppen
Kunna använda Visa Pröva Instruera Öva i praktiken
Kunna använda Hel- och Delmetod i praktiken
Kunna använda olika metoder för kondition-, styrke- och rörlighetsträning i praktiken

Faktaruta

  • 2018-08-12
    • 2018-09-15 09:00 - 2018-09-16 17:00
  • Altan Celik & Christian Sandberg
  • Riksidrottsförbundets utvecklingscenter på Bosön
  • 2000 kr
  • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi. Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportsförbund subventionerar sitt distrikts föreningar med 500 kr per förening.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.