Webbanmälan

Tränarutbildning steg 2 (Stockholm)

Tränarutbildning steg 2 motsvarar tidigare klubbinstruktörskursen.

Kursen bygger på fyra områden, funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik med innehåll enligt nedan.

Funktionell träning

Tillämpad träningslära

Planering

Metodik

Skadeförebyggande

Core

MAQ

 

Idrottsskador

Tejpning

Anatomi

Fysiologi

Plyometrisk

Barn och ungdom (utvecklingsfaser)

Träningsplaneringsmöte (rollspel)

Nollägesrapport, utvärdering av tidigare träning och målsättning
(prestation, resultat, process)

 

Träningsfaser:
Adaptation
Hypertrofi
Maxstyrka
Grenspecifik

 

Periodisering
Pulsering
 

Utvärdering

Verktyg för utvärderingar, tester, (fysprofilen)

Dynamisk systemteori
 

 

Deltagarna ska efter genomgången kurs;


Funktionell träning

 • Kunna grunderna i funktionell träning
 • Kunna några metoder för skadeförebyggande träning och core-träning
 • Kunna göra enklare bedömningar av de vanligaste idrottsskadorna
 • Kunna akut behandla mjukdelsskador och stukningar
 • Kunna tejpa för att stabilisera leder
Tillämpad träningslära
 • Kunna beskriva hur rörelseapparaten fungerar
 • Kunna göra enklare rörelseanalyser
 • Kunna kroppens största muskelgrupper
 • Kunna använda några metoder för konditionsträning
 • Kunna några metoder för styrketräning
 • Känna till utvecklingsstegen i barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
Planering
 • Kunna göra en kapacitetsprofil av en idrottare
 • Kunna göra en träningsplanering för en individ eller för en grupp
 • Kunna använda begreppen adaption, hypertrofi, maxstyrka och grenspecifikt i sin träningsplanering
 • Kunna planera träning utifrån periodisering och pulsering
 • Kunna några metoder för utvärdering av genomförd träning
Metodik
 • Känna till dynamisk systemteori och hur det påverkar rörelseinlärning
 • Kunna använda DS i praktisk verksamhet

Faktaruta

 • 2018-08-12
  • 2018-09-15 09:00 - 2018-09-16 17:00
 • Altan Celik & Christian Sandberg
 • Riksidrottsförbundets utvecklingscenter på Bosön
 • 2200 kr
 • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportsförbund subventionerar sitt distrikts föreningar med 500 kr per förening.
 • Genomförd gruppinstruktörskurs alternativt tränarutbildning steg 1
 • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.