Webbanmälan

Åldersanpassad fysisk träning ÅFT (3 tim)

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. ÅFT vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området.

Idag är det välkänt att en allsidig, lekfull och åldersanpassad fysisk aktivitet är en absolut nödvändig förutsättning för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. För att kunna erbjuda barn och ungdomar fysisk aktivitet som bygger på deras egna specifika behov och förutsättningar krävs det att du som tränare och ledare inom barnidrott har de kunskaper om barnens utveckling som är nödvändiga för at kunna välja rätt träningsmetoder och former.
Under kursen kommer du som tränare att ges möjlighet att förstå, förklara, visa och genomföra allsidig fysisk träning med hänsyn till individens biologiska ålder före och under puberteten. Du kommer också kunna sätta det i ett helhetssammanhang och i ett långsiktigt perspektiv. Efter kursen kommer du ha viss grundläggande kunskap om hur du ska bedriva god allsidig fysisk uppbyggnadsträning för barn och ungdomar. 

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom består av följande moment:
Helhetssyn och sammanhang
Styrketräning för barn och ungdom
Uthållighetsträning för barn och ungdom
Koordinations-, snabbhets- och rörlighetsträning för barn och ungdom
Integrering av åldersanpassad fysisk träning samt långsiktig planering av träningsprocessen

Förkunskaper
Rekommenderad förkunskap är att du har någon form av baskunskap i tränarskap och träningslära.


Förtäring
Vi bjuder på Frukt och Kaffe

Avbokningsregler
Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 200 sek. Avanmälan sker till carina.sjolander@stockholmsidrotten.se 

Frågor
Kontakta Carina Sjölander - carina.sjolander@stockholmsidrotten.se, 08-627 40 95

Välkommen med din anmälan! 

Information

    • 2018-10-08 18:00 - 21:00
  • Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, 17144 Solna
  • Anja Näslund
  • 50 av 60

Information

    • 2018-10-08 18:00 - 21:00
  • Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, 17144 Solna
  • Anja Näslund
  • 50 av 60

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!