Webbanmälan

Göteborgs Friidrottsförbund: Akut omhändertagande vid idrottsskada, Göteborg

Grunderna i akuta idrottsskador och rehabilitering. Du får öva praktiskt på akut omhändertagande.

Syfte och mål 
Kursen ger dig kunskap om akuta idrottsskador och grunderna i rehabilitering. Du lär dig hur du ska agera om skadan är framme för att förkorta rehabiliteringstiden. 

Innehåll
Akuta skador inom idrott
Överbelastningsskador inom idrott
Hur agerar man vid en skadesituation och vad behöver man?
Bandageringstekniker vid akuta skador
Rehabiliteringens grunder och tillvägagång efter en skada
Innehåll i en idrottsskadeväska
Förebygga skador

Målgrupp 
Ledare, aktiva och föräldrar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Deltagaravgift
Kostnadsfritt. Återbud mindre än 5 dagar innan kursstart alt att utebli från kursen medför att en administrativ avgift på 200 kr fakturas.

Övrigt
Kom ombytt eftersom ni kommer öva på att linda varandra.

Specialkost
Glöm inte att ange eventuellt önskemål om specialkost i samband med din anmälan. 

Bekräftelse
Ett mejl skickas i samband med anmälan vilket bekräftar att den är ok. Får du ingen bekräftelse ring 0709-26 58 94. Om deltagarantalet inte anses tillräckligt utbildningen/föreläsningen ställas in.

Information

 • 2018-09-28
  • 2018-10-02 19:00 - 21:00
 • Friidrottens hus, Göteborg
 • Malin Torgersson
 • Fika
 • inkl fika
 • Anmälan är bindande. Vid ej lämnat återbud faktureras 200 kr

Information

 • 2018-09-28
  • 2018-10-02 19:00 - 21:00
 • Friidrottens hus, Göteborg
 • Malin Torgersson
 • Fika
 • inkl fika
 • Anmälan är bindande. Vid ej lämnat återbud faktureras 200 kr

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!