Webbanmälan

Göteborgs Friidrottsförbund: Ungdomsledarkonferens, Göteborg

Ungdomsledarskonferens

Ungdomsledarkonferen

Dagen innehåller information och diskussion samt föreläsningen "Skapa talang" med Kristian Persson.

Skapa talang
Föreläsningen Skapa talang-konsten att bygga mästare på träning och tävling, är byggd på boken med samma namn av författarna Kristian Persson och Peter Svensson. De har samlad kompetens från barn-och ungdomsidrott, elitidrott och polisens Nationella operativa avdelning. Deras gedigna erfarenhet från träning och utbildning på olika nivåer i kombination med senaste forskningen inom bland annat effektiv träning, stresshantering och ledarskap har lett fram till ett koncept som ger stöd för tränare och aktiva.

En föreläsning som kan bidra till en ny syn på träning och tävling med stark vetenskaplig koppling kring hur vi skapar talanger. Här sätts våra förutsatta meningar om talang ur spel och vi får ta del av ett modernt sätt att coacha enligt de senaste rönen. Har du och dina aktiva grit? Håller ni kursen mot nästa mål även när det inte går som ni tänkt? Här diskuteras även hur vi kan få en träning enligt tv-spelens grunder, aldrig stå i kö, att lyckas och hamna på ny nivå. Kan vi anpassa dessa grunder i våra träningspass praktiskt?

Anmälan
Anmälan är bindande. Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem ring 0709-26 58 27. 
Återbud mindre än 5 dagar innan utbildningens start alt att utebli medför att en administrativ avgift på 200 kr faktureras.

Specialkost
Glöm inte att ange önskemål om specialkost i samband med anmälan.

Information

 • 2018-09-27
  • 2018-09-30 10:30 - 16:30
 • Friidrottens hus, Göteborg
 • Henrik Eliasson
 • Anmälan är bindande. Vid ej lämnat återbud faktureras 200 kr

Information

 • 2018-09-27
  • 2018-09-30 10:30 - 16:30
 • Friidrottens hus, Göteborg
 • Henrik Eliasson
 • Anmälan är bindande. Vid ej lämnat återbud faktureras 200 kr

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!