Webbanmälan

Sportex Göteborg

I vår har du möjlighet att examineras till sportklätterinstruktörer i Göteborg 11-12 maj.

Läs igenom normerna för sportklätterinstruktör och sportklätterkurs. Examinationsavgift 4000 kronor betalas till Svenska Klätterförbundet bankgiro 5822-0328. Betalningsdatum gäller som anmälningsdatum. Anmälan är bindande. 

Frågor? Kontakta Johanna Wernqvist på 08-699 65 22.

Information

  • 2019-05-11 10:00 - 16:00
  • 2019-05-12 10:00 - 16:00
 • Håkan Hammarberg, Martin Meyerman, Niclas Henriksson
 • 4000 kr
 • Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen.
 • Auktoriserad inomhusinstruktör, för övriga förkunskaper se normerna

Information

  • 2019-05-11 10:00 - 16:00
  • 2019-05-12 10:00 - 16:00
 • Håkan Hammarberg, Martin Meyerman, Niclas Henriksson
 • 4000 kr
 • Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen.
 • Auktoriserad inomhusinstruktör, för övriga förkunskaper se normerna