Webbanmälan

Fortbildning för Ungdomsledare

Ta chansen – Fördjupningskurs för ungdomsledare – Styrelseproff och organisation!

15-16 december är det dags för ännu en ny fördjupningskurs för utbildade ungdomsledare. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna engagera sig i föreningsuppdrag och styrelsearbete.

Kursen riktar sig till ungdomsledare som är intresserade av styrelsearbete och av att påverka. Kursen passar också bra för den som tänker sig bli aktiv i US eller redan är det. Innehållet bygger på att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna engagera sig i föreningsuppdrag och styrelsearbete. Här kommer tonvikten läggas på planering och strategier för att kunna åstadkomma förändringar. Kursen ger också ökade kunskaper om hur Svenska Ridsportförbundets organisation fungerar och hur man kan gå till väga för att engagera sig på flera nivåer. 

Under kursen förtydligas en del svårare begrepp och exemplifieras för att alla ska få en förståelse för dessa som ofta återkommer i organisationssammanhang. Deltagarna får också information om hur man kan upprätta en kontakt med kommunen och andra aktörer som kan vara betydelsefulla för föreningsarbetet. Till det ges deltagarna möjlighet att träna kommunikation, retorik och presentationsteknik. Vikten av att leda och kunna samarbeta i grupp fokuseras och hur man kan nå uppsatta mål gemensamt och på ett strategiskt sätt. För att ge möjlighet att driva projekt på ett effektivt sätt definieras vad ett Projekt-ledaruppdrag kan innefatta. Kursen tar även upp betydelsen av omvärldsanalys och hur man kan bygga ett nätverk.

Till sist fokuseras marknadsföring, ekonomi och om hur man går till väga för att söka pengar till projekt och aktiviteter. Kursen bedrivs som en workshop med mycket utifrån deltagarnas egna förutsättningar genom diskussioner och grupparbeten. Kursen avslutas med diskussioner kring vilka möjligheter och vägar det finns för vidareutveckling.

Praktisk information

Datum: 15-16 december

Start: Med lunch 12:00

Avslutning: Med lunch 12:30

Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala.

Resor: Bokas via vår resebyrå Resia på 033-229068. Ange ungdomsbiljett samt avdelning 100 i din bokning. 

Boende: Sker i dubbelrum

Förkunskapskrav: Genomfört Ungdomsledarkursen (ULK) I-II.

Kostnad: 1000 kr inkl. kost, logi och resa. Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad tack vare stöd från Hästsportens Ungdomssatsning och Folksam

Information

 • 2018-11-30
  • 2018-12-15 12:00 - 2018-12-16 14:00
 • Gillet, Uppsala
 • Clarion Hotell Gillet, Uppsala.
 • All förtäring ingår. Meddela eventuell specialkost/allergi i anmälan.
 • 1000 kr
 • Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad tack vare stöd från vår huvudsponsor Folksam och Hästnäringens Ungdomssatsning.
 • Avbokning senast 14 dagar innan kurstillfället.
 • Ungdomsledare

Information

 • 2018-11-30
  • 2018-12-15 12:00 - 2018-12-16 14:00
 • Gillet, Uppsala
 • Clarion Hotell Gillet, Uppsala.
 • All förtäring ingår. Meddela eventuell specialkost/allergi i anmälan.
 • 1000 kr
 • Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad tack vare stöd från vår huvudsponsor Folksam och Hästnäringens Ungdomssatsning.
 • Avbokning senast 14 dagar innan kurstillfället.
 • Ungdomsledare