Webbanmälan

Havskajakledare 2

Detta är steg två i Svenska Kanotförbundets utbildning för ledare i Havspaddling. Kursen ger dig kunskap, verktyg, utmaningar och möjligheter som utvecklar din förmåga att leda och undervisa paddling för nybörjare och mer erfarna kanotister i miljöer och färdigheter som sträcker sig upp till Blå nivå enligt paddelpasset. Efter kursen kan du anmäla dig till den fristående examinationen.

Datum och plats

Kursen består av två helger, 13-14 april samt 25-26 maj

Plats:

Helg 1: Jogersö camping, Oxelösund

Helg 2: Meddelas strax

Förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande Havskajakledare 1 (gamla Turledare 1) samt paddelpassets blå nivå för Havskajak.

För den som saknar Havskajakledare 1 (gamla Turledare 1) och ändå vill gå kursen kan vi genomföra validering i relation till de förkunskaper som krävs. Där ingår även GSRT och 1:a Hjälpen för kanotister. Kontakta i så fall Fredrik på fredrik.karlsson@kanot.com

Innehåll

 • Att planera, genomföra och utvärdera en rad målorienterade paddlingsaktiviteter.
 • Ledarskap vid turer samt grupphantering.
 • Att analysera och utveckla paddlingsteknik.
 • Modeller och metoder för undervisning och lärande.
 • Hållbarhet, förhållningsätt till natur och miljö samt kunskap om faktorer som gör att upplevelser kan leda till (ökat) miljöengagemang.
 • Säkerhet i praktiken med en grupp i Blå miljö enligt Paddelpasset. Arbete med CLAP och modeller för riskanalys, riskhantering och säkerhetsplaner.

Genomförande

Kursens innehåll är uppdelad i fyra delar. Del 1 består av Pedagogik B och Teknikens grunder B. Här gör vi ingen tur utan övar vår analys- och pedagogiska förmåga i närområdet. Del 2 genomförs under en tur på 2 dagar med övernattning i det fria, med fokus på Tillämpat ledarskap, säkerhet och Miljö. Inför examinationen krävs egen träning i form av att leda turer och hålla kurspass. Dessa kan med fördel påbörjas redan mellan helg 1 och helg 2 för feedback från kursledarna.

Mat och Boende

Till självkostnadspris. Mer information kommer med bekräftelsen.

Kostnad

Kurs (4 dagar/2 helger) 4000 kr/medlem i SKF, 5000 kr/icke medlem

Paket med kurs och examination (6 dagar/3 helger) 6000 kr/medlem i SKF, 7500 kr/icke medlem

Separat Examination (2 dagar/1 helg) 3000 kr/medlem i SKF, 3750 kr/Icke medlem

Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.

Anmälan

Via kanotförbundets hemsida, senast 1 mars.

Kontakt

Välkommen att höra av dig vid funderingar!

Fredrik Karlsson

fredrik.karlsson@kanot.com

0730 - 27 49 54


Information

  • 2019-04-13 09:00 - 2019-04-14 18:00
  • 2019-05-25 09:00 - 2019-05-26 18:00
 • Fredrik Karlsson, Jonas Forsmark, Håkan Mattsson
 • 4000 SEK
 • Kurs (4 dagar/2 helger) 4000 kr/medlem i SKF, 5000 kr/icke medlem Paket med kurs och examination (6 dagar/3 helger) 6000 kr/medlem i SKF, 7500 kr/icke medlem Separat Examination (2 dagar/1 helg) 3000 kr/medlem i SKF, 3750 kr/Icke medlem
 • Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.

Information

  • 2019-04-13 09:00 - 2019-04-14 18:00
  • 2019-05-25 09:00 - 2019-05-26 18:00
 • Fredrik Karlsson, Jonas Forsmark, Håkan Mattsson
 • 4000 SEK
 • Kurs (4 dagar/2 helger) 4000 kr/medlem i SKF, 5000 kr/icke medlem Paket med kurs och examination (6 dagar/3 helger) 6000 kr/medlem i SKF, 7500 kr/icke medlem Separat Examination (2 dagar/1 helg) 3000 kr/medlem i SKF, 3750 kr/Icke medlem
 • Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.