Webbanmälan

Grundläggande Säkerhet Fors

Denna utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper för att hantera säkerhet vid paddling i lättare forsar, kunskaper som också är grundläggande för paddling i mer krävande forsar. Innehållet gäller för alla typer av kanoter och rekommenderas både till enskilda paddlare och till blivande ledare.

Tid och plats

30 maj, Folkärna (Avesta-Krylbo), i samband med Canadensarsymposiumet. Tid 9.00 – 18.30.

Läs mer om Canadensarsymposiumet på www.canadensarsymposium.se

Innehåll

Utbildningen är 9 timmar och innehåller följande moment

 • Introduktion och praktiska frågor
 • Forsmiljön & Hydrologi
 • Förberedelser och planering av forsaktivitet
 • Dynamiskt säkerhetsarbete
 • Räddning från land: Prioriteringar och metoder
 • Självräddning i fors: Simma, Komma av sten, Sil
 • Räddning i vattnet: Paddla för att undsätta, ”Hand of god”, Vada, Simma
 • Ta hand om utrustning: Paddel, Kanot
 • Första hjälpen: Vanliga skador, Hypotermi

Genomförande

Utbildningen innehåller både teori och praktik på land och i vattnet. Största delen ägnas åt praktisk träning på land och i vattnet. För att klara detta behöver du som deltagare fullgod klädsel för vinterbad.

Pris

Kostnad för utbildningen är 1850 kr (Föreningar anslutna till Svenska Kanotförbundet har möjlighet att söka bidrag genom t.ex. idrottslyftet).

Kontakt

Jonas Forsmark

mail: jonas.forsmark@kanot.com

mobil: 070-662 45 21

Information

  • 2019-05-30 09:00 - 18:30
 • Sjöviks Folkhögskola
 • 1850 kr

Information

  • 2019-05-30 09:00 - 18:30
 • Sjöviks Folkhögskola
 • 1850 kr