Webbanmälan

Inbjudan till frukostseminarium – Att möta idrottare med en NPF-diagnos!


Varmt välkommen till ett frukostseminarium som genomförs i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Riksförbundet Attention.
I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utbildningsmaterialet presenteras på detta frukostseminarium där du också kommer få konkreta tips på hur man som enskild tränare och som organisation kan stärka förutsättningarna för denna målgrupp att stanna kvar inom idrotten.

Panelen kommer att bestå av idrottsledare som testat utbildningen samt ungdomar med egen NPF-diagnos.

Datum: den 23 januari
 
Klockan: kl.09:00 till 10:00, Frukostfika serveras från kl.08:30

Anmäl dig senast den 17 januari 2019

Information

    • 2019-01-23 09:00 - 10:00
  • Luftrummet, Idrottens Hus, Skansbrov. 7, Skanstull

Information

    • 2019-01-23 09:00 - 10:00
  • Luftrummet, Idrottens Hus, Skansbrov. 7, Skanstull

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!