Webbanmälan

Arbetsmiljö – för stallpersonal

Kursen vänder sig till dig som arbetar som stallpersonal men även till dig som ridskolechef/verksamhetsansvarig eller förtroendevald i styrelsen.

Tid och plats: 30 januari på Karlstads Ridklubb kl.9.00 Vi avslutar med lunch 13.00.

Föreläsare: Johanna Wester, som alltid haft ett brinnande intresse för hästar, är utbildad verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, är fil.kand. miljövetenskap och Msc miljömanagement och policy. Hon har under många år arbetat både strategiskt och operativt med miljö- och arbetsmiljöfrågor inom flera olika branscher.

Innehåll:

Risker i stallmiljön

Riskhantering

Riskanalys

Åtgärder

Vi pratar om vilka risker och olyckor som är vanliga inom ridskoleverksamhet, arbetar praktiskt med riskinventering i ett stall och gör även riskanalys tillsammans. Jag berättar också vilka åtgärder, tips och tricks man skulle kunna använda sig av för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi kommer även att prata om psykosocial arbetsmiljö som t ex stress.

Frågor: Har du frågor kontakta ridsporten@varmland.rf.se

 

Information

  • 2019-01-30 09:00 - 14:00
 • Karlstads Ridklubb
 • Johanna Wester
 • 200 kr
 • Anmälan är bindande. Avanmälan efter sista anmälningsdag som är den 20 januari faktureras.

Information

  • 2019-01-30 09:00 - 14:00
 • Karlstads Ridklubb
 • Johanna Wester
 • 200 kr
 • Anmälan är bindande. Avanmälan efter sista anmälningsdag som är den 20 januari faktureras.