Webbanmälan

Arbetsmiljö – för styrelsen och ridskolechef/verksamhetsansvarig

Kursen riktar sig framförallt till verksamhetschefer och styrelse men är även nyttigt för stallpersonal, speciellt om man tex är skyddsombud eller får ta ett ökat ansvar som tillfällig chef.

Tid och plats: 30 januari på Karlstads Ridklubb kl.9.00 Vi avslutar med lunch 13.00.

Föreläsare: Johanna Wester, som alltid haft ett brinnande intresse för hästar, är utbildad verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, är fil.kand. miljövetenskap och Msc miljömanagement och policy. Hon har under många år arbetat både strategiskt och operativt med miljö- och arbetsmiljöfrågor inom flera olika branscher.

Innehåll:

Mognadsanalys av arbetsmiljön i verksamheten

Att lägga upp en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete

Ansvarsfördelning arbetsmiljö (medarbetare, skyddsombud, styrelse etc)

Vi tar tempen på verksamheten och analyserar hur moget arbetsmiljöarbetet är. En övning som man får ut väldigt mycket av och kan använda som startpunkt för att ta fram en handlingsplan för sin verksamhet. Vi pratar också om arbetsmiljöansvaret, vad innebär det att vara chef, medarbetare eller ordförande i en ideell styrelse och hur ska man förhålla sig till ideellt arbete inom föreningen ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Frågor: Har du frågor kontakta ridsporten@varmland.rf.se

Information

  • 2019-02-07 17:00 - 21:00
 • Idrottens Hus, Karlstad
 • Johanna Wester
 • 100 kr
 • Fika ingår i kursavgiften.
 • Anmälan är bindande. Avanmälan efter sista anmälningsdag som är den 27 januari faktureras.

Information

  • 2019-02-07 17:00 - 21:00
 • Idrottens Hus, Karlstad
 • Johanna Wester
 • 100 kr
 • Fika ingår i kursavgiften.
 • Anmälan är bindande. Avanmälan efter sista anmälningsdag som är den 27 januari faktureras.