Webbanmälan

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande - Malmö


Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment theory – ett nytt perspektiv på mental träning.

Syfte och mål
Syftet med kursen är att idrottare, tränare och ledare genom att få ytterligare perspektiv och red-skap till sitt förfogande än bättre kan utföra sina uppgifter och uppdrag.

Målet med kursen är att idrottare, tränare och ledare lär sig olika förmågor (som till exempel att kunna ha uppmärksamhet på det som sker i nuet, kunna acceptera obehagliga känslor, kunna en-gagera sig i önskade beteende) som är viktiga för prestation och välbefinnande. 

Genomförande
Kursen är praktiskt inriktad och innehåller många övningar och diskussioner. Genom deltagandet i kursen kan kursdeltagarna få guidning i hur de kan hantera utmanande situationer de ställs inför inom idrotten och/eller inom livet runtom. Efter avslutad 3-dagars kurs erbjuds möjlighet för upp-följningsmöten via nätet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till landslagsaktiva på seniornivå, förbundskaptener, rikstränare eller motsva-rande på junior- och seniornivå (inklusive RIG/NIU). För att vara aktuell för kursen ska ditt uppdrag inte vara ”äldre” än från år 2018. 
Utbildningen kräver i övrigt inga speciella förkunskaper. Vi har plats för högst 20 deltagare.

Datum och plats
Riksidrottsförbundet Elitidrottsstöd erbjuder som en del av Bosön utbildningscentrum. Denna 3-dagars utbildning vid två tillfällen under våren 2019 – en gång på Bosön och en gång i Malmö. Deltagarna bör kunna vara med på alla tre dagar vid ett och samma kurstillfälle, då dagar-na bygger på varandra och formar en helhet.

Anmälan
Anmälan görs av förbundskapten eller motsvarande

Ansvariga och kontaktpersoner
Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet -  liselotte.ohlson@rf.se, 08-699 62 27.
Göran Kenttä, Riksidrottsförbundet -  goran.kentta@gih.se 
Information

    • 2019-05-21 09:00 - 2019-05-23 16:00
  • Baltiska hallen, Eric Perssons väg 6, Malmö
  • Liselotte Ohlson
  • Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. För logi i Malmö finns hotellet Good Morning Malmö (Stadiongatan 21) inom några få minuters gång-avstånd. Ett alternativ är Scandic Triangeln (15-20 min gångavstånd).

Information

    • 2019-05-21 09:00 - 2019-05-23 16:00
  • Baltiska hallen, Eric Perssons väg 6, Malmö
  • Liselotte Ohlson
  • Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. För logi i Malmö finns hotellet Good Morning Malmö (Stadiongatan 21) inom några få minuters gång-avstånd. Ett alternativ är Scandic Triangeln (15-20 min gångavstånd).

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.