Webbanmälan

Processledning i förändring


Processledning i förändring ger dig som processledare en teoretisk och praktisk plattform i relation till grupputveckling och förändringsledning. Baserat dessa teorier undersöks olika metoder och angreppssätt för att processleda en organisation i förändring men även förstå och utveckla gruppers samarbete. Teoretiska genomgångar varvas med samtal, reflektion och träning. Deltagarnas erfarenheter av att agera som processledare tillsammans med en vilja att dela med sig av dessa är ett viktigt element för utbildningens genomförande. Denna utbildning ger dig:  

- Kunskap i förändringsledning och förståelse för hur en processledare kan agera i ett förändringsarbete. 
- Kunskap i grupputveckling och förståelse för olika grupprocesser. 
- Kunskap och förståelse för processledarrollen ur ett systemiskt förhållningssätt.  
- Testa nytt och vilja att lära mer!

Målgrupp  
Utbildningen vänder sig till idrottskonsulenter/föreningsutvecklare i RF/SISU - distrikt, specialidrottsförbund med tidigare processledarerfarenhet som har ett behov av att fördjupa och bredda sin kunskap i syfte att skapa hållbara utvecklingsprocesser. Deltagaren bör tidigare ha gått "Processledning i teori och praktik" och arbetat minst ett år som processledare, eller ha motsvarande kunskap.

Vi vill ha din anmälan senast den 21 februari 2019

För avbokning senare än en månad före första kursdag debiteras hela kurskostnader om inte sjukintyg kan uppvisas.

Datum: Utbildningen består av två tillfällen, den 7-8 mars och 8-9 april 2019. 
Plats: Bosön, Lidingö.  
Tid: Dag 1 startar med drop-in-fika från klockan 09.30 och vi äter middag tillsammans på kvällen. 
       Dag 2 startar klockan 9.00 och avslutas 14.30.

Kursledare: Michael Brobeck och Kristoffer Berg, SISU Idrottsutbildarna
Kontakt: För praktiska frågor kontakta Linda Söderqvist linda.soderqvist@sisuidrottsutbildarna.se
För frågor om utbildningens innehåll kontakta Kristoffer Berg, kristoffer.berg@sisuidrottsutbildarna.se 


Information

  • 2019-03-07 09:30 - 2019-03-08 14:30
  • 2019-04-08 09:00 - 2019-04-09 14:30
 • Bosön, Lidingö
 • Kristoffer Berg
 • 10000 kr
 • Logi, måltider och kursmaterial ingår. Resor och eventuell logi utöver kursdagarna bokas och betalas av deltagarna. I priset ingår del i dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer.

Information

  • 2019-03-07 09:30 - 2019-03-08 14:30
  • 2019-04-08 09:00 - 2019-04-09 14:30
 • Bosön, Lidingö
 • Kristoffer Berg
 • 10000 kr
 • Logi, måltider och kursmaterial ingår. Resor och eventuell logi utöver kursdagarna bokas och betalas av deltagarna. I priset ingår del i dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!