Webbanmälan

Tränare Blå Göteborg 2019

Tränare Blå 2019 

Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans blå nivå (”blå guideline”) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Genomgången utbildning, godkänt prov och praktikbedömning ger blå tränarlicens. 

Mål

Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare på blå nivå.

Del 1: Teori

Del 2: Praktik (genomförs efter avslutad kurs) 

Upplägg under helgen:

Fart 6 h 

Ostagade båtar - Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser

Stagade båtar - RS Feva/C55/Spitfire/29er 

Fysiologi 2 h 

Metrologi 1 h 

Väg & Metodik 6 h 

Strategi och taktik, träningsmetodik, banan, diagnostisering, regler, tränarskap och taktiska hjälpmedel

Information

  • 2019-03-09 09:00 - 17:00
  • 2019-03-10 09:00 - 16:00
 • LDSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
 • Lunch och fika kommer finnas på plats
 • 2000 kr
 • I kursavgiften ingår lunch och fika. Praktik ingår i kursavgiften.
 • Minst 16 år. Genomgången Grön tränarkurs, Godkänd regelkurs
 • 6 av 32

Information

  • 2019-03-09 09:00 - 17:00
  • 2019-03-10 09:00 - 16:00
 • LDSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
 • Lunch och fika kommer finnas på plats
 • 2000 kr
 • I kursavgiften ingår lunch och fika. Praktik ingår i kursavgiften.
 • Minst 16 år. Genomgången Grön tränarkurs, Godkänd regelkurs
 • 6 av 32