Webbanmälan

Simlärarutbildning för lärare & pedagoger

Skånes Simförbund erbjuder nu en simlärarutbildning med fortbildningsdagar i vattenvana och simteknik för dig som jobbar i skolan eller fritidsverksamhet och vill kunna ge eleverna en kvalitativ simundervisning utifrån den nivå de befinner sig på, i syfte att klara av målen för simundervisning i LGR11.  Utbildningen kommer att innehålla så väl teoretiska som praktiska moment. Kunskapskraven för simning i LGR11 kommer att gås igenom tillsammans med pedagogisk planering av simundervisning. Simningens ABC med fokus på att eleverna ska bli vattenvana och hitta glädje och trygghet samt siminlärning i de olika simsätten ingår också i utbildningen. Allt för att ge dig verktyg att kunna möta eleverna efter deras förutsättningar i vattnet.

Information

 • 2019-05-05
  • 2019-06-17 09:00 - 18:00
  • 2019-06-18 09:00 - 18:00
  • 2019-06-19 09:00 - 18:00
 • Scandic Segevång
 • Lena Andersson Stenquist
 • 4500 kr
 • Fika, lunch samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
 • Anmälan är bindande.
 • Fyllda 18 år

Information

 • 2019-05-05
  • 2019-06-17 09:00 - 18:00
  • 2019-06-18 09:00 - 18:00
  • 2019-06-19 09:00 - 18:00
 • Scandic Segevång
 • Lena Andersson Stenquist
 • 4500 kr
 • Fika, lunch samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
 • Anmälan är bindande.
 • Fyllda 18 år