Webbanmälan

Blå förhandlingsdomare Göteborg 2019

Blå Förhandlingsdomare

Kursen omfattar teori där föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbetsuppgifter varvas under dagen.

Under kursen presenteras en introduktion för att sedan gå igenom följande områden: 

- Före tävling 

- Ute på banan 

- Protester och gottgörelse

- Formalia 

- Fastställa fakta

- Leda förhandling

- Mätprotester 

- Appendix 

- Disciplin, regeltolkningar och SSF:s hemsida

Praktik tillsammans med licensierad blå eller röd förhandlingsdomare kan genomföras före eller efter teoridelen och bör omfatta två sanktionerade tävlingar. 

Information

  • 2019-03-02 10:00 - 17:00
  • 2019-03-03 10:00 - 16:00
 • LDSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
 • Lunch och fika ingår i kursen.
 • 1500 kr
 • Genomgången kappseglingsregler grundkurs+godkänt regelprov. Seglingens ledarskapsgrund.
 • 3 av 25

Information

  • 2019-03-02 10:00 - 17:00
  • 2019-03-03 10:00 - 16:00
 • LDSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16
 • Lunch och fika ingår i kursen.
 • 1500 kr
 • Genomgången kappseglingsregler grundkurs+godkänt regelprov. Seglingens ledarskapsgrund.
 • 3 av 25