Webbanmälan

Kontroll av utrustning Gbg

Är du instruktör och håller klätterkurser? Eller driver din klubb en anläggning som hyr ut selar och bromsar? Lär dig kontrollera funktionen hos din säkerhetsutrustning, och få insyn i vilka krav myndigheter ställer på dig som tillhandahåller utrustning för personlig säkerhet. Kursen planeras återkomma under hösten 2019. 

Information

    • 2019-03-30 09:00 - 2019-03-31 17:00
  • Per Forsberg
  • 2000 kr
  • Deltagaravgiften inkluderar lunch och fika, samt boken Kontroll av klätterutrustning, av Per Forsberg

Information

    • 2019-03-30 09:00 - 2019-03-31 17:00
  • Per Forsberg
  • 2000 kr
  • Deltagaravgiften inkluderar lunch och fika, samt boken Kontroll av klätterutrustning, av Per Forsberg