Webbanmälan

Hur tänker och vad gör en bra förening

Idrottsresan fortsätter med inspirationsföreläsning

Motiverade unga


Livslångt idrottande!

I februari antogs Samsyn kring barn- och ungdomsidrotten

av Kultur- och fritidsnämnden, och det ska firas!

Därför är du som föreningsaktiv eller idrottsförälder

välkommen på en inspirerande och underhållande föreläsning

av ingen mindre än professor i kultursociologi och en av landets mest älskade

föreläsare inom barn- och ungdomskultur.

Vi tar även tillfället i akt och konkretiserar samsynen och

tar del av vad som framkom på ordförandeträffen 9 mars.


Information

    • 2019-03-20 18:00 - 20:00

Information

    • 2019-03-20 18:00 - 20:00

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!