Webbanmälan

Moderna föreningen - Segling

Föreningen är kärnan i all vår verksamhet! Det är där resan inom vår fantastiska sport börjar och det är där vi finner gemenskap med likasinnade.

För att stå starka inför framtiden har det under de senaste åren pågått strategiarbeten, både inom Svenska Seglarförbundet (SSF) och Riksidrottsförbundet (RF) och vi vill nu tillsammans träffa er ledare ute i föreningarna.

Syftet med träffarna är att initiera ett samtal kring hur en modern seglarförening kan se ut och skapa en tightare relation mellan föreningen, RF/SISU distrikt, seglingsdistriktet och SSF. 

Målgrupp
Du som är organisationsledare, utbildningsansvarig, tränare, instruktörer eller annan klubbfunktionär i en seglingsförening! Vi anser att alla ledare är viktiga för föreningens och seglingens utveckling. Vi välkomnar alla föreningar, oavsett aktivitets- och ambitionsnivå.

Programinnehåll

• Representanter från SSF´s kansli berättar om Svenska Seglings vision ”Tillgängligt för alla” och konceptet Moderna föreningen

• Representant från RF/SISU berättar om Strategi 2025 och dess utvecklingsresor

• Samtal om vad en modern förening innebär ur ett seglingsperspektiv

• SSF och RF/SISU berättar om vilka stöd som finns för föreningen

Tid: 18:00-21:00
Vi bjuder på fika

Information

  • 2019-03-29
    • 2019-04-02 18:00 - 21:00
  • Stockholm Konferenscenter, Dalarnas hus, Vasagatan 46
  • Stina Gällroos

Information

  • 2019-03-29
    • 2019-04-02 18:00 - 21:00
  • Stockholm Konferenscenter, Dalarnas hus, Vasagatan 46
  • Stina Gällroos

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.