Webbanmälan

Föreläsning Pan Idræt (i samband med Idrotts- och HBTQNätverk i Skåne)

I samband med den första idrotts- och hbtqnätverkträffen den 2 maj är Carsten Friis-Overby från Pan Idræt från Danmark inbjudna som gästföreläsare. Föreläsningen är öppen för alla, nätverket träffas separat efteråt.

Pan Idræt är en idrottsförening med över 1000 medlemmar från 25 olika idrotter. Föreningens fokus är att skapa ett inkluderande och tryggt rum för idrottsliga ambitioner och starka sociala relationer. Föreningen har sitt ursprung i idrottsrörelsen för bögar och lesbiska men är idag en modern idrottsförening med fokus på inkludering av människor med ett särskilt fokus på mångfald vad gäller sexualitet och kön.

Utbildningsansvarig 
För frågor kontakta:
Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne: elisabet.nidsjo@rfsl.se

Kalle Willstrand, Skåneidrotten: kalle.willstrand@skaneidrotten.se


Kallelse:
Skickas via e-post, glöm ej ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut.

Information

  • 2019-04-29
    • 2019-05-02 18:00 - 19:00
  • Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulve 12, Malmövard

Information

  • 2019-04-29
    • 2019-05-02 18:00 - 19:00
  • Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulve 12, Malmövard

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!