Webbanmälan

Rörelsecoach för Rörelseförståelse i skolan 7,5 hp

En kurs för dig som är verksam i skolan och vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten på din skola med utgångspunkt i idrottens verksamhet. Kursen genomförs av Högskolan i Halmstad och Hallands Idrottsförbund och är kostnadsfri och ger vid godkänt resultat 7,5 högskolepoäng. Du blir rörelsecoach på din skola och de uppgifter du genomför i kursen är direkt inriktade på verksamhetsutveckling på din egen skola. Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med ditt arbete. Förutom de fyra fysiska träffarna, som innehåller tillämpningar, föreläsningar och seminarier, bedrivs studierna på hemmaplan och med hjälp av en webbstudieplats. Alla uppgifter utgör utvecklingsområden för din egen skola.

Centralt för kursen är att ditt arbete ska bidra till ökad rörelse på skolan och ur innehållet märks:

 • Samling för daglig rörelse – samhällets arbete för fysisk aktivitet med fokus på skolan och idrotten
 • Gemensam utgångspunkt i skolans och idrottens styrdokument
 • Rörelsecoaching – att motivera, inspirera och samordna elever och skolpersonal till rörelseförståelse för ökad fysisk aktivitet
 • Skolgården – en arena för fysisk aktivitet och idrott
 • Lokalsamhällets idrottsliga verksamhet och dess möjligheter i samverkan med skolan
 • Idrotts- och rörelseaktiviteter i skolans vardag för alla elever med betoning på anpassad fysisk aktivitet (AFA)
 • Skolidrottsföreningen som en resurs

Information

 • 2019-06-14
  • 2019-09-12 16:00 - 20:00
  • 2019-10-17 16:00 - 20:00
  • 2019-11-21 16:00 - 20:00
 • Högskolan i Halmstad
 • Alexander Mårtensson, Bodil Klingvall, Lars Kristén
 • Kursdeltagare bekostar studielitteratur.

Information

 • 2019-06-14
  • 2019-09-12 16:00 - 20:00
  • 2019-10-17 16:00 - 20:00
  • 2019-11-21 16:00 - 20:00
 • Högskolan i Halmstad
 • Alexander Mårtensson, Bodil Klingvall, Lars Kristén
 • Kursdeltagare bekostar studielitteratur.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.