Webbanmälan

IFG - Idrottens Föreningslära Grund

Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För att lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse.

Efter avslutad Idrottens Föreningslära Grund hoppas vi att deltagaren känner sig inspirerad att fortsätta arbetet på hemmaplan, i föreningen.

Mål och syfte
Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.

Innehåll
- Den demokratiska uppbyggnaden
- Stadgar i en förening
- Årsmötet
- Valberedning
- Verksamhetsplanering

Målgrupp
Medlemmar, förtroendevalda och anställda i förening och förbund som organiserar och skapar förutsättningarna för själva idrottsaktiviteten.

Information

  • 2019-05-06
    • 2019-05-06 00:00 - 00:00
  • SISU

Information

  • 2019-05-06
    • 2019-05-06 00:00 - 00:00
  • SISU