Webbanmälan

Idrottens föreningslära - Offensivt styrelsearbete

Utbildningen behandlar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter.
Utbildningen behandlar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För att lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse.

Innehåll
- Den demokratiska uppbyggnaden
- Stadgar i en förening
- Årsmötet
- Valberedning

- Verksamhetsplanering

Tid: 18:00-21:00
Plats: Kristianstad

Information

    • 2019-05-16 00:00 - 00:00

Information

    • 2019-05-16 00:00 - 00:00
  • Utbildningen är kostnadsfri för föreningsmedlemmar i SSAFF.