Webbanmälan

Simförbundsmöte 2016

Tänk på att du måste gå igenom hela anmälningsproceduren genom att klicka på knappen "nästa" när du lagt in de personer som ska anmälas. Observera att din anmälan är registrerad när du fått upp bild där det står att anmälan är mottagen och att det är skickat en bekräftelse med e-post.

Simförbundsmötet är Svenska Simförbundets hösta beslutande organ. Genom att aktivt delta i Simförbundsmötet har ni möjlighet att vara delaktiga i svensk simidrottsutveckling. Programmet vid simförbundsmötet är till största delen bestämt i stadgarna. Vilka propositioner som kommer läggas är ännu inte klart. Motioner ska ha inkommit till Svenska Simförbundet senast den 31 december 2015.

Plats: Scandic Star Sollentuna, Aniaraplatsen 8
191 21 Sollentuna Stockholm

Logi Scandic Star Sollentuna
Webb: http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Star-Sollentuna/#.VgzVtJfD9zs

Preliminärt ramprogram
Lördag:
10.00 – 11.45 Registrering och kaffe
12.00 Lunch
13.00 SSF-mötet öppnas, utdelning av förtjänsttecken mm
14.00 Förhandlingar enligt föredragningslista
20.00 Middag
Söndag:
09.00 Förhandlingar enligt föredragningslista
12.30 SSF-mötet avslutas
Lunch

Registrering av ombud
Registrering av ombud lördag 16 april kl. 10.00 – 11.45.

Röstlängd
SSF-mötet består av ombud utsedda av de aktiva röstberättigade medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SSF-mötet äger rum samt av varje SDF. Varje sådan förening och varje SDF har en röst. Förening som under något av de två föregående åren erhållit mästerskapspoäng vid senior-SM har därutöver ytterligare en röst. Föreningar och SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud får dock representera endast en förening eller ett SDF. Fullmakter Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar. Fullmakten kan skickas in till SSF, Heliosgatan 3, 120 30, Stockholm eller tas med till mötet.

Information

  • 2016-04-16 12:00 - 2016-04-17 13:00
 • Scandic Star, Sollentuna
 • Logi sker på Scandic Star Sollentuna. Kostnaden för login är 700kr/person och natt i enkelrum samt 450kr/person och natt i dubbelrum.
 • 1500 kr
 • Deltagaravgiften är 1500 kr. I deltagaravgiften ingår alla måltider inom ramen för programmet. Kostnad för logi tillkommer med enkelrum 700 kr per person och natt, dubbelrum 450kr/person och natt. För deltagande enbart i förhandlingar enligt föredragningslistan debiteras ingen avgift.
 • Anmälan är bindande vilket innebär att de kostnader som Simförbundet påförs avseende kost och logi debiteras i sin helhet vid eventuell avanmälan.

Information

  • 2016-04-16 12:00 - 2016-04-17 13:00
 • Scandic Star, Sollentuna
 • Logi sker på Scandic Star Sollentuna. Kostnaden för login är 700kr/person och natt i enkelrum samt 450kr/person och natt i dubbelrum.
 • 1500 kr
 • Deltagaravgiften är 1500 kr. I deltagaravgiften ingår alla måltider inom ramen för programmet. Kostnad för logi tillkommer med enkelrum 700 kr per person och natt, dubbelrum 450kr/person och natt. För deltagande enbart i förhandlingar enligt föredragningslistan debiteras ingen avgift.
 • Anmälan är bindande vilket innebär att de kostnader som Simförbundet påförs avseende kost och logi debiteras i sin helhet vid eventuell avanmälan.