Webbanmälan

Tävlingsarrangörsträff 2016

Välkomna till en utvecklande helg för alla tävlingsarrangörer inom slätvatten!

Nu bjuder Slätvattenkommittén Bredd in till 2016 års obligatoriska tävlingsarrangörsträff.

Programmet innehåller utvärdering av 2015, en detaljerad genomgång av tävlingsprogrammet 2016, information och diskussioner kring förändringar av regler, tillämpningar och bedömningsnivåer för banfunktionärer. Det blir tid för diskussioner, både gemensamt och för olika tävlingskategorier.
Information och diskussion kring de olika projekten för att utveckla den lokala tävlingsverksamheten kommer också att tas upp.

Målgrupp
Representanter från tävlingsarrangörer inom slätvatten, obligatoriskt med minst en deltagare från varje arrangör.

Boende
Dubbelrum Möjlighet till enkelrum mot tillägg på 400 kr. Behöver du inget boende är kostnaden 1000 kr (500 kr/dag)

Anmälan
Via anmälningslänk senast den 15 januari

Frågor
Magnus Mattsson-Mårn, 0706521700, helst kvällstid

Utbildningsbidrag
En deltagare från varje förening får kostnaden subventionerad med 500 kr/person genom Slätvattenkommittén Bredd. Vi ser gärna att det kommer fler deltagare från varje arrangör (deltagare 1 kostar 1000 kr, övriga 1500 kr)

Det finns även möjlighet att få utbildningsbidrag, för såväl resa som kursavgift, genom samarbete med SISU Idrottsutbildarna, kontakta ert SISU-distrikt för mer information.

I flera kommuner finns kursbidrag att söka, kontakta fritidsförvaltningen för att ta reda på vad som gäller i er kommun. 

Information

  • 2016-01-30 10:00 - 19:00
  • 2016-01-31 08:00 - 15:00
 • Sun Light, Nyköping
 • Magnus Mattsson-Mårn
 • Hotell Sun Light, Nyköping
 • Ange ev. specialkost vid anmälan
 • 1500 SEK
 • I avgiften ingår konferenskostnad, kost och logi. (enkelrumstillägg 400 kr, inget boende - 500 kr)
 • Vid oanmäld utebliven närvaro faktureras fullt belopp.

Information

  • 2016-01-30 10:00 - 19:00
  • 2016-01-31 08:00 - 15:00
 • Sun Light, Nyköping
 • Magnus Mattsson-Mårn
 • Hotell Sun Light, Nyköping
 • Ange ev. specialkost vid anmälan
 • 1500 SEK
 • I avgiften ingår konferenskostnad, kost och logi. (enkelrumstillägg 400 kr, inget boende - 500 kr)
 • Vid oanmäld utebliven närvaro faktureras fullt belopp.