Webbanmälan

Tränarutbildning - FIH Hockey Academy, Coaching Level 1 Award

Utbildningen riktar sig till ungdomar och vuxna från 16 år och uppåt. Inga förkunskaper krävs.

Omfattning: 3 dagar (fredag kväll till söndag eftermiddag) samt två Online-kurser

Kursledare: Internationell kursansvarig, utsedd av EHF

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna hålla träningar under tillsyn av mer kvalificerade tränare och/eller utifrån ett strukturerat program. Utbildningen är utformad så att deltagarna ska kunna coacha både barn och vuxna.

Innehåll:
Introduktion
Coachens roll
Teori
Idrottaren
Spelet
Planering, praktik och utvärdering

Innan utbildningen/seminariet som tar plats i Göteborg den 13-15 maj ska deltagarna ha genomgått två Online-kurser: FIH Start Hockey och FIH Start Coaching. För att komma åt dessa utbildningar krävs att ni registrerar er på FIHs hemsida. Dessa två utbildningar är gratis och uppdelade i flera moduler. Det sparas automatiskt och därmed går det bra att gå in och ur programmet, man behöver alltså inte genomföra alla delar på en och samma gång.
Online-utbildningarna samt seminariet är på engelska.

Seminariet i Göteborg kommer ha fokus på de praktiska delarna av coaching och landhockey (Spelet) och större delen av helgen är förlagd till konstgräsplanen på Heden i centrala Göteborg. 

Information

 • 2016-05-08
  • 2016-05-13 19:00 - 23:00
  • 2016-05-14 09:00 - 18:00
  • 2016-05-15 08:00 - 14:30
 • Engelbrektsgatan 26, Göteborg
 • Sonja Thomann
 • 1500 kr
 • Deltagaravgift inkl kurslitteratur och lunch/fika. Föreningen kan söka Idrottslyft för hela kostnaden
 • Anmälan är nu bindande. Återbud medför att full avgift tas ut. Fakturan skickas till föreningen om inget annat anges i anmälan. Föreningen har därefter möjlighet att söka Idrottslyft.
 • Inga förkunskaper krävs

Information

 • 2016-05-08
  • 2016-05-13 19:00 - 23:00
  • 2016-05-14 09:00 - 18:00
  • 2016-05-15 08:00 - 14:30
 • Engelbrektsgatan 26, Göteborg
 • Sonja Thomann
 • 1500 kr
 • Deltagaravgift inkl kurslitteratur och lunch/fika. Föreningen kan söka Idrottslyft för hela kostnaden
 • Anmälan är nu bindande. Återbud medför att full avgift tas ut. Fakturan skickas till föreningen om inget annat anges i anmälan. Föreningen har därefter möjlighet att söka Idrottslyft.
 • Inga förkunskaper krävs