Webbanmälan

Stockholmsmodellen U14-U16

Inbjudan till utbildning om Stockholmsmodellen

Stockholms Ishockeyförbund inbjuder till utbildning om Stockholmsmodellen.

Utbildningen i stora drag:

Presentation av modellens bakgrund, syfte och mål. En teoretisk ledarskapsdel med Johan Fallby och en praktisk förevisning med en övningstrupp inne i Globen som i praktiken ska inspirera hur modellen kan användas (Praktiken hålls av Ulf Hall Hockeykonsulent Svenska ishockeyförbundet, Markus Korpinen Hockeykonsulent Svenska Ishockeyförbundet, Daniel Broberg Sportchef SDE, Gustav Wallner Sportchef Spånga). Deltagarna i utbildningen sitter på läktaren med representanter från arbetsgruppen. Kommunikation från isen sker via högtalarsystemet.

Vem är Johan Fallby

Johan är idrottspsykologisk rådgivare och före detta landslagsman i bordtennis. Efter tio år som ansvarig för idrottspsykologi på Svenska Fotbollförbundet arbetar han idag i FC Köpenhamn. Han är också knuten till forskningsgruppen i idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Johan är en oerhört kunnig och inspirerande föreläsare.

Anmälan till utbildningen

Pga. av begränsat antal platser gäller följande riktlinjer för anmälan. Föreningar anmäler en tränare per åldersgrupp som är anmält i seriespel SHC samt sportchef. T.ex. lag anmälda i 05 och 06 då anmäls två tränare + sportchef

Målgrupp:    Tränare och Sportchefer7undomsansvariga i aktuella ålderssegment

Datum:         onsdag. 23/8-17 för åldrarna U11-U13 (födda 07-05)

                      torsdag 24/8-17  för åldrarna U14-U16 (födda 04-02)

Tid:               Drop in fika/macka15.30–16.00

                      Utbildning teoretiskt och praktiskt16.00-19.00

Plats:            Quality Hotel Globe och Ericsson Globe

Kostnad:       400: -/deltagare

Förplägnad: Macka och kaffe/te

Anmälan:      Via länk nedan

Ålderssegment   U14-U16

Sista dag      fredag 18/8-17

OBS!             Utebliven deltagare utan återbud faktureras föreningen 400: -

Vad är stockholmsmodellen

Bakgrund För att kvalitetssäkra vår spelarutbildning i Stockholm har vi arbetet med att identifiera olika områden i utbildningen. Vad är vi bra på och vad saknas och vad kan förbättras. Detta gäller allt från ledarskap, hur vi tränar, vad vi tränar på till när vi tränar på det.

Syfte Utveckla en tydlig, långsiktig och hållbar sportslig modell som hjälper föreningarna att bedriva en modern utbildning i en bra hemmamiljö. På detta sätt höja nivån på utbildningen inom stockholmsishockeyn genom en gemensam stockholmsmodell.

Mål Att Stockholm har en gemensam modell och samsyn på hur utbildning och ledarskap skall vara i utbildningen av unga ishockeyspelare. Att vi genom det befäster positionen som landets ledande distrikt när det gäller sportslig utveckling på ungdomsnivån

Framtagande av modellen Utifrån den långsiktiga verksamhetsinriktning som anger riktningen på utvecklingsarbetet inom Stockholms Ishockeyförbund har en Stockholmsmodell utarbetats. Arbetet inleddes med en sportkonferens hösten 2016. På konferensen deltog utöver tjänstemän från Stockholms Ishockeyförbund även tjänstemän från Svenska Ishockeyförbundet och mycket erfarna personer från stockholmsishockeyn. För att understryka att detta är ett samarbete mellan Stockholms Ishockeyförbund, Svenska Ishockeyförbundet, elitföreningar och breddföreningar har dessa varit representerade under hela processen i arbetsgrupp eller referensgrupp.

Identifierade områden att befästa, förändra och utveckla

 • Befästa – Tekniska skills

 • Utveckla – Spelförståelse, blick och känsla för spelet, förmåga att hjälpa varandra att bli bättre

 • Utveckla – Träningsprocessen att träna på rätt saker på rätt sätt kopplat till barn och ungdomars utveckling

 • Utveckla – Coachande ledarskap/förhållningssätt, närvaro, se och möta alla, utmana och involvera

 • Utveckla – Serieupplägg för att skapa jämna matcher

 • Förändra – Från resultattänk till spelarutveckling - match är ett träningstillfälle

 • Utveckla – ishockeyns terminologi ”gemensamt språk”

Väl mött den 23/8 eller 24/8

Information

  • 2017-08-24 16:00 - 19:00
 • Globen
 • Ulf Rustas, Johan Fallby, SIF
 • 400 SEK
 • Per deltagare
 • 33 av 120

Information

  • 2017-08-24 16:00 - 19:00
 • Globen
 • Ulf Rustas, Johan Fallby, SIF
 • 400 SEK
 • Per deltagare
 • 33 av 120
Ett arrangemang av SISU Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och stimulerar till människors lärande.

Vi består av tre delar: studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stöder utveckling inom idrotten.