Webbanmälan

Simlinjeassistent Gul - Borås

Simlinjeassistent gul

(Tänk på att du måste gå igenom hela anmälningsproceduren genom att klicka på knappen "nästa" när du lagt in de personer som ska anmälas. Observera att din anmälan är registrerad när du fått upp bild där det står att anmälan är mottagen och att det är skickat en bekräftelse med e-post)

Simlinjeassistent Gul (SA Gul) är en av tre delar i simningens grundutbildning för tränare. Övriga delar är Simlinjeassistent Blå (SA Blå) samt Plattformen (PF) som arrangeras av SISU-distrikten. De tre delarna kan läsas i valfri ordning. Utbildningsintyg erhålls när samtliga delar godkänts samt HLR intyg har uppvisats eller skickats in till VSSF.

Deltagaren ska efter utbildningen kunna verka som assisterande aktivitetsledare i all simverksamhet oavsett nivå eller inriktning.

Obligatoriskt utbildningsmaterial: Simlärarboken, DVD Simteknik, Simlinjen - Svenska Simförbundets utvecklingsmodell. Ange i anmälan om du deltagit i SA Blå och därigenom redan har materialet. Medtag i så fall detta till kursen.

PDF inbjudan
Sista anmälningsdag: Förlängd t.o.m. 4 september

Datum: 16-17/9
Tid: 09.00-17.00, bägge dagarna
Plats: Parkhallen vid Borås Djurpark samt Borås Simarena, Borås

Med Vänlig Hälsning
VSSF

Information

 • 2017-08-31
  • 2017-09-16 09:00 - 17:00
  • 2017-09-17 09:00 - 17:00
 • Parkhallen vid Borås Djurpark samt Borås Simarena
 • Marika Sagre
 • Boende ingår ej i deltagaravgiften. Ev. boende bokas av deltagarna själva (se förslag i PDF filen).
 • Lunch och fika ingår i deltagaravgiften. Alternativ för specialkost kan aktiveras under tillval om kost. Observera att middag och ev. logi inte ingår i deltagaravgiften!
 • 2200 SEK
 • Deltagaravgiften är 2.200 kr inkl utbildningsmaterial och måltider (fika & lunch) inom programmet. Ev. logi bokar ni själva. Av deltagaravgiften kommer 1.500 kr per godkänd deltagare att subventioneras via Idrottslyftet. Ansökan behöver inte göras utan betalas ut till anmälande förening när deltagaren är rapporterad godkänd.
 • Anmälan är bindande vilket innebär att deltagaravgiften ska betalas i sin helhet vid avbokning efter angiven tid (4/9).
 • Deltagarna ska vara födda 2001 eller tidigare, 16 år och äldre. Genomfört HLR utb inom det senaste året. Intyget ska uppvisas för kursledaren. Vid ej genomförd HLR utb ska denna genomföras inom ett år.
 • 10 av 35

Information

 • 2017-08-31
  • 2017-09-16 09:00 - 17:00
  • 2017-09-17 09:00 - 17:00
 • Parkhallen vid Borås Djurpark samt Borås Simarena
 • Marika Sagre
 • Boende ingår ej i deltagaravgiften. Ev. boende bokas av deltagarna själva (se förslag i PDF filen).
 • Lunch och fika ingår i deltagaravgiften. Alternativ för specialkost kan aktiveras under tillval om kost. Observera att middag och ev. logi inte ingår i deltagaravgiften!
 • 2200 SEK
 • Deltagaravgiften är 2.200 kr inkl utbildningsmaterial och måltider (fika & lunch) inom programmet. Ev. logi bokar ni själva. Av deltagaravgiften kommer 1.500 kr per godkänd deltagare att subventioneras via Idrottslyftet. Ansökan behöver inte göras utan betalas ut till anmälande förening när deltagaren är rapporterad godkänd.
 • Anmälan är bindande vilket innebär att deltagaravgiften ska betalas i sin helhet vid avbokning efter angiven tid (4/9).
 • Deltagarna ska vara födda 2001 eller tidigare, 16 år och äldre. Genomfört HLR utb inom det senaste året. Intyget ska uppvisas för kursledaren. Vid ej genomförd HLR utb ska denna genomföras inom ett år.
 • 10 av 35