Webbanmälan

Komplettering - Havskajakledare 1

Kompletteringsutbildning för Havskajakledare 1

Havskajakledare 1 – Komplettering

Havskajakledare 1 är det första steget i Svenska Kanotförbundets ledarskapsutbildningar för havskanotister. Det är också ett av förkunskapskraven för att kunna bli gul eller grön examinator inom paddelpasset. 

Havskajakledare 1 innehåller blocken Pedagogik A, Teknikens grunder A, Tillämpat ledarskap A, Miljö A och säkerhet A. Den här kompletteringskursen är till för dig som har gått en annan ledarskapsutbildning genom t ex friluftsfrämjandet eller någon friluftsutbildning via universitet/folkhögskola/gymnasium som innehåller tillämpat ledarskap (att ta hand om en grupp på vattnet) miljökunskap och säkerhet. Under kursen går ni igenom blocken Pedagogik A och Teknikens grunder A, vars innehåll är viktigt att få med sig om man fortsätter i Svenska Kanotförbundets utbildningsstruktur. 

Förutom en ledarskapsutbildning behövs ett grönt paddelpass eller motsvarande och att du har gått en första hjälpen utbildning. Efter anmälan görs en validering av förkunskaperna för att se om det finns behov av ytterligare komplettering innan kursen.

Datum: 16 maj

Plats: Stockholmsområdet

Tider: 09:00-17:00 

Pris: 1250 kr

Efter kursen får du behörigheten som Havskajakledare 1 och kan anmäla dig till en examinatorsutbildning för att bli gul eller grön examinator.

Innehåll

Kurser innehåller både teori och praktiska moment på vattnet.

Svenska Kanotförbundets organisation och utbildningsstruktur

En orientering i hur kanotförbundet är organiserat och de formella vägar som finns till lärande.

Teknikens grunder A

Detta kursmoment syftar till att ge deltagaren en inblick i Teknikens Grunder samt förståelse för vad som krävs för en effektiv paddelteknik. Introduktion till teknikens grunder, Pyramiden, Faserna och Boat-Body-Blade.

Pedagogik A

Pedagogik A handlar om hur människor lär sig och hur du som ledare kan arbeta för att skapa bästa förutsättningar för lärande. Tydliggöra kunskapsmål och modeller för lärande. Att kunna omsätta didaktiska modeller i undervisningssituation. Att prova och reflektera kring hur man kan skapa ett lärande klimat.

Information

  • 2020-05-16 09:00 - 17:00
 • Stockholmsområdet
 • Fredrik Karlsson
 • Boende ordnas på egen hand vid behov.
 • Mat och fika ordnas på egen hand.
 • 1250 SEK
 • Ledarutbildning, Grönt paddelpass, Första hjälpen

Information

  • 2020-05-16 09:00 - 17:00
 • Stockholmsområdet
 • Fredrik Karlsson
 • Boende ordnas på egen hand vid behov.
 • Mat och fika ordnas på egen hand.
 • 1250 SEK
 • Ledarutbildning, Grönt paddelpass, Första hjälpen