Webbanmälan

Hållbar resursstark förening

Vi bjuder in till ett föreningsprojekt under hösten 2021 med målet att förstärka föreningens hållbarhet och bli ännu mer resursstarka!
En lättarbetad och förstärkt föreningsekonomi ger en hållbarare vardag på er förening.

Allt för att er förening ska stärka sin hållbarhet och ge utrymme för medlemmar, personal, hästar och verksamhet att växa under er flagg!

Workshops och föreläsningar i verksamhetsplanering, ekonomianalyser och uppföljningsrutiner.
Här får ni konkreta beprövade verktyg att använda med stöd och handledning.
Under hösten har vi två digitala träffar där vi jobbar med handlingsplaner, mål och budgetarbete. Efter årsskiftet och årsbokslutet genomför vi ytterligare en träff med uppföljning och nuläges analys.
Mellan träffarna stödjer vi föreningen individuellt i de frågeställningar som dyker upp. 
Träff 1 onsdagen den 1 september kl.18.00 – Rutiner & Analyser
Träff 2 tisdagen den 7 oktober kl.18.00 – Budget

Träff 3 mars 2022 – Uppföljning & plan för 2022

Öka förståelsen mellan det dagliga praktiska arbetet och resultat i årsredovisningen.

Låt oss starta ett långsiktigt arbete mot en hållbarare framtid!

Information

  • 2021-09-01 18:00 - 21:00
  • 2021-10-07 18:00 - 21:00
 • Digital
 • Lotta Solheim
 • 1 SEK
 • Endast öppet för föreningar i Västmanland och Södermanland Träffarna är kostnadsfria

Information

  • 2021-09-01 18:00 - 21:00
  • 2021-10-07 18:00 - 21:00
 • Digital
 • Lotta Solheim
 • 1 SEK
 • Endast öppet för föreningar i Västmanland och Södermanland Träffarna är kostnadsfria