Webbanmälan

Grundutbildning för tränare

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag!

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:

 • Jag och idrottsrörelsen
 • Jag och ledarskapet
 • Jag och träningen
 • Jag och utövaren
 • Valbart avsnitt
 • Grundutbildningens upplägg:
 • Egna studier via webb
 • Digital träff/träffar
 • Hemuppgift

Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar à 45 minuter

Vid frågor kontakta:

Alireza Samadi 010-476 49 00

alireza.samadi@rfsisu.se

Information

 • 2021-10-08
  • 2021-10-11 18:00 - 21:00
  • 2021-10-25 18:00 - 21:00
  • 2021-11-01 18:00 - 21:00
 • Via webb
 • Sanna Näslund
 • 2000 SEK
 • Kostnaden faktureras din förening om inget annat angivits. För dig som tillhör en idrottsförening i Västernorrland så subventioneras utbildningen genom Projektstöd-utbildning 1250:-/deltagare. Subventionen kommer till föreningens angivna konto i IdrottOnline.
 • Anmälan bindande och kostnaden faktureras din förening i efterhand.

Information

 • 2021-10-08
  • 2021-10-11 18:00 - 21:00
  • 2021-10-25 18:00 - 21:00
  • 2021-11-01 18:00 - 21:00
 • Via webb
 • Sanna Näslund
 • 2000 SEK
 • Kostnaden faktureras din förening om inget annat angivits. För dig som tillhör en idrottsförening i Västernorrland så subventioneras utbildningen genom Projektstöd-utbildning 1250:-/deltagare. Subventionen kommer till föreningens angivna konto i IdrottOnline.
 • Anmälan bindande och kostnaden faktureras din förening i efterhand.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.