Webbanmälan

Fortsättningsutbildning för tränare i Knivsta


Fortsättningsutbildningen för tränare bygger vidare på grundutbildningen och fördjupar samt konkretisar flera av perspektiven ännu mer. Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning* och leder barn, ungdomar eller vuxna i någon idrottsförening. Du får gå utbildningen från det år som man fyller 16.

Tanken är att du som ledare ska kunna skapa en verksamhet som engagerar och motiverar. Du ska också kunna utforma en långsiktig planering, genomföra planeringen och följa upp. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande där egna studier via utbildningswebben varvas med uppgifter i det digitala klassrummet, praktisk tillämpning samt hemuppgift att göra i din förening.

Jag och idrottsrörelsen – få god kunskap om vad normmedveten idrott är och hur normer formar och kan utmana verksamheten samt om värdet med att skapa trygga idrottsmiljöer och engagemang i och runt gruppen du tränar. 
Jag och ledarskapet – få verktyg för att kunna reflektera och hitta olika vägar till utveckling för dig som tränare och din träningsgrupp. I din ledarroll är det viktigt att du känner trygghet i att leda utifrån ett idé- och värderingsstyrt ledarskap, att skapa lärande miljöer och att arbeta med långsiktig planering som ska leda till ett hållbart ledarskap. 
Jag och utövaren – ska ge dig god kunskap i att skapa idrottsmiljöer där de du tränar får möjlighet att vara delaktiga och involverade för att möjliggöra ett motivationsklimat som stimulerar till individ- och grupputveckling. Du får verktyg för att kunna forma verksamheten utifrån ett holistiskt perspektiv som innebär att möta varje utövare utifrån hens förutsättningar och behov. 
Jag och träningen – ska ge dig mycket goda kunskaper i träningsplanering samt om kost och återhämtning för att kunna skapa långsiktiga och hållbara träningsupplägg. Du kommer också att arbeta med idrottspsykologi, biomekanik, motorik och teknik. 


Fortsättningsutbildningen upplägg: självstudier, träffar och hemuppgift
Självstudier via utbildningswebben med hjälp av reflektionshäfte och ett digitalt klassrum där uppgifterna redovisas. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen
En träff via Microsoft Teams och två fysiska heldagsträffar. Du måste närvara vid samtliga träffar för att bli godkänd på utbildningen. 
För din hemuppgift får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i, utifrån de valbara teman som finns. För att du ska bli godkänd på utbildningen ska hemuppgiften redovisas till RF-SISU Uppland i det digitala klassrummet.

Utbildningens omfattning: Totalt cirka 35 timmar (självstudier, träffar, hemuppgift)
Utbildare: Ronnie Andersson


Kostnad: 2 500 kronor/person. Är du ledare i en uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7–25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer du att få ett ekonomiskt bidrag på 2500 kr från RF-SISU Uppland för ditt deltagande. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.

Foto: Håkan Flank

Information

 • 2022-08-26
  • 2022-09-08 18:00 - 20:30
  • 2022-09-24 08:30 - 16:30
  • 2022-10-09 08:30 - 16:30
 • 1:a tillfället: Digital via Teams och övriga tillfällen: Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta
 • Ronnie Andersson
 • Vi bjuder på lunch 24/9 och 9/10.
 • 2500 SEK
 • Är du ledare i en Uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer du att få ett ekonomiskt bidrag på 2500 kr från RF-SISU Uppland för ditt deltagande. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.
 • Avbokning måste ske en vecka innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen hela kostnaden.
 • Grundutbildning för tränare eller annan liknande grundläggande utbildning
 • 1 av 16

Information

 • 2022-08-26
  • 2022-09-08 18:00 - 20:30
  • 2022-09-24 08:30 - 16:30
  • 2022-10-09 08:30 - 16:30
 • 1:a tillfället: Digital via Teams och övriga tillfällen: Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta
 • Ronnie Andersson
 • Vi bjuder på lunch 24/9 och 9/10.
 • 2500 SEK
 • Är du ledare i en Uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer du att få ett ekonomiskt bidrag på 2500 kr från RF-SISU Uppland för ditt deltagande. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.
 • Avbokning måste ske en vecka innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen hela kostnaden.
 • Grundutbildning för tränare eller annan liknande grundläggande utbildning
 • 1 av 16

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.