Webbanmälan

Värdegrund i hela föreningen - Värdegrundsansvarig i styrelse, kommitté, grupp, råd - inställd

Värdegrundsansvarig, ett viktigt ansvar att ha i föreningen. 

Vad innebär det? Vem är det som har ansvaret?

Att ha en tydlig ansvarsfördelning i föreningen är alltid viktigt så också i frågan runt värdegrund.

Ansvar för föreningen har alltid styrelsen. Man kan delegera arbete och ge mandat att arbeta med frågor men ytterst ansvarig är alltid styrelsen gemensamt.

För värdegrundsfrågor likaså. Ikväll kommer vi att gå igenom hur en arbetsfördelning kan se ut och vilka ansvar man har när något händer i föreningen som rör värdegrundsfrågor.

Vi går också igenom:

- Skapa trygga idrottsmiljöer

- Idrotten vill

- Konceptet Värdegrund i hela föreningen från styrelse till ambassadör.

- Nätverk, externa och interna

Utbildningen är kostnadsfri och sker digitalt i plattformen Microsoft Teams. 

Information

    • 2022-02-16 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Åsa Nes

Information

    • 2022-02-16 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Åsa Nes

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.