Webbanmälan

Värdegrund i hela föreningen - Introduktion

Hur arbetar ni med föreningens värdegrund på ett hållbar sätt och i hela verksamheten?

En tydlig arbets,- och ansvarsfördelning i frågor runt värdegrundsarbetet är en bra start. Då har ni som förtroendevalda i er förening på ett bättre sätt möjlighet att agera om det är någon i föreningen far illa, brutit mot värdegrunden eller om ni får ett samtal om en visselblåsning?

Kvällen innehåller material från Skapa Trygga Idrottsmiljöer och Idrotten Vill, för ren kunskap. Sedan går vi igenom verktyg som ni kan använda i er förening för att implementera och leva er värdegrund i hela föreningen, från styrelse till yngsta knatte. Ni får också med er information som ni kan ta ställning till som förening om var i processen ni befinner er och vad ni behöver för att komma vidare. 

Introduktionen följs sedan av specifika utbildningstillfällen inom det framtagna konceptet som presenteras den här kvällen
- Ansvar för värdegrunden, styrelse, kommitté, arbetsgrupp, råd
- Utbildning av aktiva i föreningen genom en värdegrundscoach
- Föreningens ögon och öron ute i verksamheten genom värdegrundsambassadörer

Målgrupp: Förtroendevalda och nyfikna

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Vi hoppas att genom den här introduktionen till hur ni aktivt kan arbeta med värdegrunden i er förening få er nyfikna på nästa steg i arbetet med att jobba med de här frågorna.

Information

    • 2022-08-31 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Thomas Björkman

Information

    • 2022-08-31 18:00 - 20:30
  • Microsoft Teams
  • Thomas Björkman

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.