Webbanmälan

Åldersanpassad träning för vuxna (8120)

Välkommen till kursen Åldersanpassad träning för vuxna!

I kursen Åldersanpassad träning för vuxna kommer du att få lära dig om hur kroppen åldras och hur du som ledare kan ta höjd för dessa åldersrelaterade förändringar när du lägger din träningsplanering. Om du vet hur den vuxna kroppen förändras kan du anpassa träningsplanering och lektionsupplägg till varje individs specifika behov och förutsättningar.

Länk till mer info och kursplan

Omfattning och material 
Kursmaterialet är digitalt och du genomför kursen på egen hand. Kursen är uppdelad i fyra avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till traningslara@gymnastik.se. Om du har frågor kring inloggning eller behov av teknisk support vänd dig till support@sisuforlag.se. 

Förkunskaper 
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik.

Så anmäler du dig:

 1. Tryck på Anmäl dig här och fyll i uppgifterna. Dubbelkolla att mejladressen blir korrekt då det är viktigt för den fortsatta processen. Under Organisation skriver du in namnet på din förening. Gymnastikförbundet kan efter anmälan se att du anmält dig och om du genomfört utbildningen eller ej. Det går inte att använda samma mejladress till flera registreringar på samma kurs. 
 2. Du får ett ”mejlkvitto” på anmälan från IdrottOnline. Mejlet är en bekräftelse på din anmälan.
 3. Du får också mejl från SISU Utbildningsportal (ett av följande två):
 • Verifieringsmejl (om din epost är ny i portalen) 
 • Inloggningsmejl (om din epost fanns i portalen sedan tidigare)

Följ instruktionerna i mejlet i punkt 3 och använd samma mejladress som i din anmälan. 

 

Samtycke till personuppgiftsbehandling
Anmäler du dig till denna utbildning innebär det att du samtycker till nedan angivna information: Ditt namn och e-postadress kommer att skickas och lagras i SISU Förlags utbildningsportal för att kunna ge dig access till utbildningen och för att kursledare skall kunna följa upp att du genomfört den digitala delen av kursen.  


Information

  • 2023-12-31
  • 300 SEK
  • Kursmaterialet faktureras den e-postadress du anger under Betalsätt. Vänligen ange föreningens fullständiga fakturauppgifter inklusive organisationsnummer.
  • Observera att detta köp inte omfattas av ångerrätten enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal då priset understiger 400 kronor. Deltagarmaterialet är personligt och kan ej skrivas över till annan person.
  • Webbkursen Intro Svensk Gymnastik

Information

  • 2023-12-31
  • 300 SEK
  • Kursmaterialet faktureras den e-postadress du anger under Betalsätt. Vänligen ange föreningens fullständiga fakturauppgifter inklusive organisationsnummer.
  • Observera att detta köp inte omfattas av ångerrätten enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal då priset understiger 400 kronor. Deltagarmaterialet är personligt och kan ej skrivas över till annan person.
  • Webbkursen Intro Svensk Gymnastik