Webbanmälan

Mötesplats svensk tennis - Riktlinje 4 - Allsidighet

Välkommen till Mötesplats Svensk Tennis - riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

 

Den 10 maj går startskottet för vår utbildningsserie med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Under våren och hösten 2023 kommer vi att erbjuda fem föreläsningar med olika föreläsare. Om du vill medverka på samtliga 5 träffar behöver du göra 5 anmälningar.

Den kommande mötesplatsen bjuder på:

RIKTLINJE 4 – ALLSIDIGHET: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse.

Föreläsare: Magnus "Gusten" Gustafsson

Vid frågor, kontakta Mikaela Lecomte Seger mikaela.lecomte.seger@tennis.se.  


Information

  • 2023-10-09
   • 2023-10-10 11:30 - 13:00
  • Digitalt via Teams
  • Mikaela Lecomte Seger

Information

  • 2023-10-09
   • 2023-10-10 11:30 - 13:00
  • Digitalt via Teams
  • Mikaela Lecomte Seger