Webbanmälan

Barnensspelregler för föräldrar/ledare

Barnensspelregel nr 3 säger att,  "Alla barn har rätt till stöttande vuxna". Så hur gör vi för att skapa en stöttande och trygg idrottsmiljö - för alla barn? 

Du som förälder är en mycket viktig vuxen kring ditt barns idrottande. 
Har du koll på om du stöttar ditt barn eller sätter du för hård press? Hur kan du på bästa sätt stötta ditt barn i idrotten? Det och mycket mer kommer kvällen att innehålla:

 • Självbestämmande teorin (Self Determination Theory) Hur påverkar ditt beteende ditt barns motivation och glädje till idrott. Hur stöttar du ditt barn till utveckling. 
 • Föräldraskapsstöd, Främja barn och ungas hälsa.
 • Olika uppfattningar som idrottsföräldrar lyfter - stämmer det med föreningens ledarskap? Hur skulle idrotten och det föräldraskapsstöd som finns kunna "kroka arm". 

Efter föreläsningen har vi ett panelsamtal där alla får chans att bidra till utvecklingen genom att ställa frågor till föreläsarna.

Föreläsare: 
Johan Fallby - idrottspsykologisk rådgivare och författare till boken Gör det bättre själv om du kan. En bok med forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn. 
Inger Dahlberg - Verksamhetsutvecklare Haninge kommun. Socialt arbete med fokus på föräldraskapsstöd, drogprevention och civilsamhället.

Information

  • 2018-10-11 18:00 - 21:00
 • Stockholmsidrottens lokaler
 • Johan Fallby, Inger Dahlberg
 • Lättare fika
 • 11 av 40

Information

  • 2018-10-11 18:00 - 21:00
 • Stockholmsidrottens lokaler
 • Johan Fallby, Inger Dahlberg
 • Lättare fika
 • 11 av 40

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.