Webbanmälan

Danstränare Steg 1 - Stockholm

Danstränare Steg 1 - Latin American och Standard Dancing.

Utbildningen är sanktionerad av DSF och kommer att hållas i Stockholm.

Anmälan till: info@alemana.se

Kursledare: Rolf Lindberg

Utbildningen består av fem dagar i varje disciplin, det går bra att gå en disiplin.

För mer information läs beskrivningen.

Utbildningen består av 5 dagar per disciplin. Varje utbildningsdag består av 6 timmar.
Utbildnings dagar höst 2018 vår 2019:

Standard:                             Steg 1             Steg 2

Dag 1  Vals                           26/1               27/1

Dag 2 ​ Slowfox                     16/2               17/2

Dag 3  V Vals                        23/3               24/3

Dag 4 Tango                         13/4               14/4

Dag 5 Quickstep                   18/5               19/5

Latin American höst 2019

Datum kommer

Dag 1 Cha-Cha

Dag 2 Rumba

Dag 3 ​ ​Samba

Dag 4​ ​Paso Doble

Dag 5 ​ ​Jive

Varje dag startar kl 10 och pågår fram till kl 16.30
Tidsschemat för dagen är:
10.00- 12.00 Block 1
12.00-13.00 lunch
13.00-14.00 Block 2
14.00 -14.30 paus
14.30 - 16.30 Block 3

Block 1 är Basic Figurer
Block 2 är Basic Tekniska principer och musik
Block 3 är Undervisnings metodik specifik till respektive gren.

En dag under utbildningar är inriktat mot varje dans. I slutet av båda utbildningarna tillkommer en dag för examination. Det går bra att delta i utbildningen utan att ta examinationen. För de som vill examinera sig är meddelas examinationsdatum senare. 

Kurslitteratur:
Latin American -Laird Technique
Standard-Ballroom (Guy Howard)
(Går att köpa online på DSI London) www.dsi-london.com)

Examination är i tre delar (ingår inte i avgiften)
1. Att dansa alla figurer.
2. Skriftlig examen (Tick Box form)
3. Muntlig examen

På utbildningstillfället behöver deltagare anteckningsmaterial/ dansskor och bekväma kläder.

Kursledare: Rolf Lindberg

Anmälan till info@alemana.se

Namn
Adress
Telefon
E-mail
Klubb
Om ingen klubb företag
Personnummer
Avgiften betalas till Alemanas Bankgiro 760-8029

Information

  • 2019-01-26 10:00 - 16:30
  • 2019-02-16 10:00 - 16:30
  • 2019-03-23 10:00 - 16:30
  • 2019-04-13 10:00 - 16:30
  • 2019-05-18 10:00 - 16:30
 • Rolf Lindberg
 • 5500 kr
 • En disciplin 5500:- 2 discipliner 10000:- Lunch och fika/kafé under pausen ingår. Kurslitteraturen köper kursdeltagare själv i förväg.

Information

  • 2019-01-26 10:00 - 16:30
  • 2019-02-16 10:00 - 16:30
  • 2019-03-23 10:00 - 16:30
  • 2019-04-13 10:00 - 16:30
  • 2019-05-18 10:00 - 16:30
 • Rolf Lindberg
 • 5500 kr
 • En disciplin 5500:- 2 discipliner 10000:- Lunch och fika/kafé under pausen ingår. Kurslitteraturen köper kursdeltagare själv i förväg.