Webbanmälan

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) - vilka åtgärder behöver din förening vidta?

I maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas i Sverige och övriga EU-länder, vilket bland annat påverkar alla svenska föreningars verksamheter.

I Sverige har GDPR ersatt den tidigare gällande personuppgiftslagen (PuL), vilket medför att skyddet för den personliga integriteten blir betydligt starkare än tidigare och kraven på information, kontroll och dokumentation högre.

Hanteringen av personuppgifter kommer att behöva ses över ur ett brett perspektiv och i princip alla föreningars rutiner kommer att behöva justeras i syfte att säkerställa efterlevnad av den nya lagen.

 • Vad räknas som personuppgifter och hur får dessa hanteras i framtiden?
 • Hur säkerställs hanteringen av personuppgifter inom en verksamhet?
 • Vilka åtgärder krävs för att följa lagen?

Gör din intresseanmälan via knappen "Anmäl dig här" så återkommer vi med datum när kursen kommer att genomföras.

Information

 • 2018-12-31
  • 2018-01-01 00:00 - 2018-12-31 00:00
 • IFU Arena, Råbyvägen 77, Uppsala
 • Henrik Nilsson
 • Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.
 • Avanmälan måste ske 7 dagar innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen 300 kr.

Information

 • 2018-12-31
  • 2018-01-01 00:00 - 2018-12-31 00:00
 • IFU Arena, Råbyvägen 77, Uppsala
 • Henrik Nilsson
 • Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.
 • Avanmälan måste ske 7 dagar innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen 300 kr.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!