Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning Karlskrona

Tid

Fredag den 11 januari 2019 klockan 18.00 till söndag 13 januari 2019 klockan 15.00. 

Plats

Karlskrona. Exakt plats meddelas alla anmälda deltagare.

Deltagare

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är eller vill bli tränare i föreningen och som arbetar med fysisk, teknisk och mental träning för ungdomar. Det är en fördel om det kommer flera personer från föreningen. Antalet deltagare är maximerat till 30 stycken.

Innehåll

Utbildningen kommer att innehålla orienteringsteknik med fokus på orange till violett nivå, orienteringsteknisk inlärning, ledarskap, kommunikation, ungdomars utveckling, fysisk träning samt "Idrotten vill". Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela utbildningen. 

Kurslitteratur

Boken Orientera för att lära sig träna – att träna 13-16 år. Boken ingår i kursavgiften.

Referensmaterial

Full koll 2 – från orange till violett. Boken kan beställas på http://www.sisuidrottsbocker.se/Full-koll-2.aspx

Kursledare

Kursledare ur Svenska Orienteringsförbundets tränarakademi.

Kursavgift

Kursavgiften är 2 800 kronor per deltagare. I avgiften ingår kost, kursledning, kurslitteratur samt eventuell dokumentation. Boende och resor till och från utbildningen bekostas av deltagarna själva. Kursavgiften faktureras i efterhand. En subvention på 1000 kronor/person betalas ut ifrån Idrottslyftet till föreningar som står för kursavgiften. 

Anmälan är bindande.

Behov av specialkost

Anmäl eventuella behov av specialkost i samband med anmälan.

Anmälan

Senast den 11 december 2018. En bekräftelse med mer detaljerat program skickas ut senast en vecka före utbildningen.

Upplysningar

Har du frågor angående utbildningen så kontakta Lars Greilert på lars.greilert@orientering.se

Information

 • 2018-12-11
  • 2019-01-11 18:00 - 2019-01-13 15:00
 • Karlskrona
 • Ange eventuella behov av specialkost i samband med anmälan.
 • 2800 kr
 • I deltagaravgiften ingår, kursledning, måltider och eventuell dokumentation.
 • 2 av 30

Information

 • 2018-12-11
  • 2019-01-11 18:00 - 2019-01-13 15:00
 • Karlskrona
 • Ange eventuella behov av specialkost i samband med anmälan.
 • 2800 kr
 • I deltagaravgiften ingår, kursledning, måltider och eventuell dokumentation.
 • 2 av 30