Webbanmälan

Matchledare B

Matchledare B är en delvis digital utbildning som utgör den andra nivån i Svenska Basketbollförbundets utbildningsmodell för domare.

Utbildningen bygger på självstudier och en efterföljande fysisk träff där man i grupp reflekterar kring och praktiserar innehållet i självstudierna under ledning av en utbildare som verkar som samtalsledare och handledare vid praktik. Utbildningen riktar sig till dig som har gått Matchledare A och vill fortsätta utveckla ditt matchledarskap och den är främst inriktad på matchledarskap i Easy Basket U11-U12 samt övergången till helplansspel 5-5 (från U13 och uppåt).

Åldersrekommendationen för att genomgå Matchledare B är 13år.

Information

  • 2019-03-16 14:00 - 18:00
 • Djupsundshallen, Hammarö
 • Lars Davidsson
 • 800 kr
 • Matchledare A
 • 11 av 14

Information

  • 2019-03-16 14:00 - 18:00
 • Djupsundshallen, Hammarö
 • Lars Davidsson
 • 800 kr
 • Matchledare A
 • 11 av 14