Webbanmälan

Fortbildning domare -Stockholm


Fortbildning av alla domare genomförs regelbundet. Syftet med fortbildningen är att sprida kännedom om nyheter/ändringar som berör domarna. En domare måste ha genomgått fortbildning minst vart annat år för att behålla sin behörighet (distriktsdomare mister sin domarlicens medan domare i högre kategorier blir degraderade ett steg). 

Glöm inte ta med din domarbok!

Information

 • 2019-09-29
  • 2019-10-06 18:00 - 21:00
 • CrossFit Nordic
 • Lättare fika serveras.
 • 150 kr
 • Plusgiro: 359895-0 Stockholm TF

Information

 • 2019-09-29
  • 2019-10-06 18:00 - 21:00
 • CrossFit Nordic
 • Lättare fika serveras.
 • 150 kr
 • Plusgiro: 359895-0 Stockholm TF