Webbanmälan

Förbundsdomarkurs Stockholm

Lokal fastställs senare.

Om kursen

Du skall ha genomgått klubbdomarkurs och praktik.

Information

 • 2019-09-13
  • 2019-09-21 09:00 - 17:00
 • Stockholm
 • Johan Carlsson
 • Ingår inte.
 • Utan kostnad.
 • Genomgått klubbdomarkurs och praktik

Information

 • 2019-09-13
  • 2019-09-21 09:00 - 17:00
 • Stockholm
 • Johan Carlsson
 • Ingår inte.
 • Utan kostnad.
 • Genomgått klubbdomarkurs och praktik