Webbanmälan

Förbundsdomarkurs Jönköping

Lokal fastställs senare.

Om kursen

Du skall ha genomgått klubbdomarkurs och praktik.

Information

 • 2019-10-30
  • 2019-11-09 09:00 - 17:00
 • Jönköping
 • Johan Carlsson
 • Ingår inte.
 • Utan kostnad.
 • Genomgått klubbdomarkurs och praktik

Information

 • 2019-10-30
  • 2019-11-09 09:00 - 17:00
 • Jönköping
 • Johan Carlsson
 • Ingår inte.
 • Utan kostnad.
 • Genomgått klubbdomarkurs och praktik