Webbanmälan

Informationsmöte inför besiktning av skjutbana 2019

Hur blir föreningens bana besiktad? Vem har ansvaret för att boka besiktning och hur ofta ska banan besiktas? Det är föreningens ansvar att ta initiativ och boka besiktning, och besiktningen ska ske minst vart femte år. Efter en besiktning får banan tillstånd, alternativt ett åläggande att rätta till vissa brister eller, i värsta fall, ett skjutförbud. Vill du lära mer och få chans att ställa frågor till polisens besiktningsman. Då ska du fortsätta läsa om informationsträffen, och anmäla dig till mötet.

Smålands Skyttesportförbund inbjuder föreningar som under året behöver besikta sin skjutbana. I måna av plats har övriga föreningar möjlighet att skicka representant till informationsmötet.

Målgrupp:
I första han riktar sig informationen till den/de som har ansvar för att föreningens skjutbana blir besiktad. Varje förening som tillhör Smålands Skyttesportförbund har möjlighet att anmäla två person gratis till mötet. Vill föreningen skicka fler än två personer, eller tillhör man ett annat distrikt eller en annan organisation, betalar varje deltagare en avgift på 350kr/deltagare. I kostnaden ingår deltagaravgift till mötet, lunch och eftermiddagsfika.

Tider:
Samling och lunch kl. 12.00, mötet börjar kl. 13.00 och avslutas kl. 17.00, under mötestiden bjuds deltagarna på eftermiddags kaffe. 

Utbildare:
Informationen hålls av besiktningsman Roger Tiensuu, som besiktigat många skjutbanor i Kronoberg, Kalmar och Skåne sedan fler år tillbaka och har god kännedom om de nya bestämmelserna. 

Medtag:
SäkB häftet, se till att det är senaste versionen! Det går också bra att ta med egen dator och få tillgång till SäkB i pdf-format som hittas på SvSF:s hemsida via Regler och bestämmelser - SäkB.

Plats:
Lunch och informationsmöte hålls på Best Western Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2, Vrigstad.

Välkommen med din anmälan!

Information

 • 2019-02-16
  • 2019-02-24 12:00 - 17:00
 • Best Western Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad
 • Roger Tiensuu
 • Lunch 12.00 samt eftermiddagskaffe.
 • 350 kr
 • Informationsmötet är gratis för två deltagare/förening. Föreningen ska tillhör Smålands Skyttesportförbund. Övriga deltagare betalar 350kr/deltagare. I deltagaravgiften ingår lunch och eftermiddagskaffe. Resor och övriga kostnader i samband med mötet bekostas av deltagaren.
 • Avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag 16 februari. Därefter ingen avbokning, deltagaravgiften återbetalas ej. Smålands SDF förbehåller sig rätten att ställa in mötet om för få deltagare, eller om utb. blir sjuk.
 • Inga förkunskaper behövs.

Information

 • 2019-02-16
  • 2019-02-24 12:00 - 17:00
 • Best Western Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad
 • Roger Tiensuu
 • Lunch 12.00 samt eftermiddagskaffe.
 • 350 kr
 • Informationsmötet är gratis för två deltagare/förening. Föreningen ska tillhör Smålands Skyttesportförbund. Övriga deltagare betalar 350kr/deltagare. I deltagaravgiften ingår lunch och eftermiddagskaffe. Resor och övriga kostnader i samband med mötet bekostas av deltagaren.
 • Avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag 16 februari. Därefter ingen avbokning, deltagaravgiften återbetalas ej. Smålands SDF förbehåller sig rätten att ställa in mötet om för få deltagare, eller om utb. blir sjuk.
 • Inga förkunskaper behövs.